Objavljene su statistike komercijalnih banaka za februar 2024. godine

25/03/2024

Prema kalendaru objavljivanja, CBK je objavila statistike komercijalnih banaka za mesec februar 2024. godine (https://bqk-kos.org/statistikat/serite-kohore/).

Imovina komercijalnih banaka na kraju februara 2024. godine dostigla je vrednost od 7,4 milijarde evra, što predstavlja povećanje od 29,9 miliona evra ili 0,4 odsto u poređenju sa prethodnim mesecom.

Investicije komercijalnih banaka u inostranstvu (u obliku depozita, hartija od vrednosti i drugih plasmana) dostigla su vrednost od 1,2 milijarde evra na kraju februara 2024. godine, što predstavlja smanjenje od 36,6 miliona evra ili 3% u poređenju sa prethodnim mesecom.

Bruto krediti na kraju meseca februara dostigli su vrednost od 4,95 milijardi evra, što je povećanje od 60,4 miliona evra ili 1,2% u poređenju sa prethodnim mesecom.

Vrednost novih kredita u mesecu februaru 2024. godine je bila 172,2 miliona evra.

Depoziti klijenata u februaru 2024. godine dostigli su vrednost od 6,0 milijardi evra, što je povećanje od 12,3 miliona evra ili 0,2% u poređenju sa prethodnim mesecom. Od akumulirane vrednosti depozita klijenata, oko 26,6% su oročeni depoziti. Po sektorima, dominiraju porodične privrede sa oko 67,5% ukupne vrednosti depozita (oko 4,1 milijardu evra).

Vrednost novih depozita u februaru 2024. godine iznosila je 78,7 miliona evra.

Odnos kredita - depozita u februaru 2024. godine je bio na nivou od 82,4%.

Ukupan kapital komercijalnih banaka na kraju februara 2024. godine dostigao je vrednost od 894,1 milion evra. Dok, provizije za kredite su smanjene za 0,4 miliona evra ili 0,3% u poređenju sa prethodnim mesecom i dostigavši vrednost od 144,5 miliona evra.

Prosečna kamatna stopa na depozite u mesecu februaru 2024. godine je bila 2,89% (u januaru 2024. godine je bila 2,74%).

Prosečna kamatna stopa na kredite u mesecu februaru 2024. godine je bila 6,34% (u januaru 2024. godine je bila 6,38%).

Kamatna marža na kredite i depozite u mesecu februaru 2024. godine je bila 3,5% (u januaru 2024. godine je bila 3,6%).