Objavljene su finansijske statistike za druge finansijske institucije (ne banke) i doznake za mesec decembar 2023. godine

26/01/2024

Prema kalendaru objavljivanja, CBK je objavila statistike za druge finansijske institucije za mesec decembar 2023. godine, kao i statistike doznaka za novembar i preliminarne statistike za decembar 2023. godine (https://bqk-kos.org/statistikat/serite-kohore/).

Ostali finansijski posrednici

Imovine ostalih finansijskih posrednika na kraju decembra meseca 2023. godine povećanu su za 14.2 miliona evra u odnosu na prethodni mesec i dostigla vrednost od 513.5 miliona evra.

U strukturi imovine mikrofinansijskog sektora dominiraju krediti, koji čine 70.4% ukupne imovine. Bruto krediti ostalih finansijskih posrednika u decembru 2023. godine dostigli su vrednost od 361.6 miliona evra, što predstavlja povećanje od 7.1 milion evra u odnosu na prethodni period. Prema sektorima, krediti domaćinstvima dominiraju sa 61% od ukupnih kredita mikrofinansijskog sektora. 

Vrednost novih kredita ostalih finansijskih posrednika u decembru iznosila je 41.4 miliona.

Osiguravajuća društva

Imovina osiguravajućih društava na kraju decembra 2023. godine dostigla je vrednost od 304.1 milion evra, što predstavlja povećanje od 3.5 miliona evra u odnosu na prethodni mesec.

Strukturu imovine u sektoru osiguranja čine stanje kod poslovnih banaka koje čine 45.8%, hartije od vrednosti i ostala imovina 29.4% i reosiguranja sa učešćem 14.2%.

Penzioni fondovi

Imovina penzionog fonda na kraju decembra 2023. godine porasla je za 62.9 miliona evra u odnosu na prethodni mesec, što predstavlja vrednost od oko 2.71 milijardu evra.

U strukturi imovine penzijskog sektora dominiraju hartije od vrednosti kapitala koje čine 74,5% ukupne imovine.

Doznake

Prema preliminarnim procenama, doznake za mesec decembar one su bile oko 129.1 milion evra. Najveći prilivitokovi tokom ovog meseca bili su preko FINB 49.9%, ostalih kanala 36.7%, dok su preko poslovnih banaka 13.3%.

Doznake do kraja decembra 2023. godine dostigle su vrednost od oko 1,344.5 miliona evra, što predstavlja godišnji porast od 10%.

Za detaljnije informacije, publikaciju možete pronaći na sledećoj adresi:

31 Remittances-by channel.xls (live.com)