Objavljene statistike spoljnog sektora

01/11/2023

Prema kalendaru publikacija, CBK je objavila statistiku platnog bilansa (PB) za avgust 2023. godine. (https://bqk-kos.org/statistikat/serite-kohore/).

Platni bilans do kraja avgusta 2023. godine karakterisao je deficit tekućeg računa u iznosu od 220,2 miliona evra, što predstavlja poboljšanje od 41% u odnosu na isti period prošle godine (372,8 miliona evra je bio deficit do avgusta 2022. godine).

Trgovinski robni bilans do avgusta 2023. godine ostvaren je deficit u iznosu od 2,88 milijardi evra, što je za 3,6% više u odnosu na isti period prethodne godine. Izvoz je za ovaj period smanjen za 8,2% i iznosio je 566,5 miliona evra (617,3 miliona evra je bio do avgusta 2022. godine). S druge strane, uvoz robe je zabeležio blagi rast od 1,5% i dostigao vrednost od 3.447,1 miliona evra (3.397,4 miliona evra je bio do avgusta 2022. godine).

Račun usluga, koji konstantno ima pozitivan bilans, do avgusta 2023. godine iznosio je 1.277,4 miliona evra, što predstavlja povećanje od 172,5 miliona evra u odnosu na isti period 2022. godine.

Primarni prihodi do avgusta 2023. godine zabeležili su pozitivan bilans od 71,5 miliona evra, što je u istom periodu prošle godine iznosilo 68,2 miliona evra. Ovo predstavlja povećanje od oko 4,8% u odnosu na isti period prošle godine.

Sekundarni prihodi ostaju glavni faktor koji doprinosi ublažavanju deficita tekućeg računa. Ovaj račun je do avgusta 2023. godine zabeležio rast od 6,3% u odnosu na isti period 2022. godine, dostigavši ​​vrednost od 1.311,6 miliona evra (1.234,2 miliona evra je iznosio do avgusta 2022. godine).

Doznake su glavna kategorija u okviru sekundarnih prihoda, čija je vrednost do avgusta 2023. godine iznosila 895,7 miliona evra, što predstavlja povećanje od 93,6 miliona evra ili 11,7% u odnosu na isti period 2022. godine.

Sredstva na finansijskom računu do avgusta 2023. godine iznosila su 652,3 miliona evra. S druge strane, finansijske obaveze su za isti period iznosile 666,0 miliona evra.

Direktne investicije na Kosovu do kraja avgusta 2023. godine iznosile su 514 miliona evra (510 miliona evra do kraja avgusta 2022. godine), dok su direktne investicije van Kosova zabeležile vrednost od 145 miliona evra (109 miliona evra do avgusta 2022. godine). Bilans direktnih investicija na Kosovu do avgusta 2023. godine je imao negativnu vrednost od 369 miliona evra.

Investicije u strane hartije od vrednosti, bez uključivanja hartija od vrednosti rezervnih sredstava, do avgusta 2023. godine povećane su za 322 miliona evra.

Ostale investicije na Kosovu (investicije u depozite, zajmove i komercijalne zajmove) do kraja avgusta 2023. godine iznosile su 152 miliona evra (262 miliona evra je bilo do avgusta 2022. godine), dok su ostale investicije van Kosova do kraja avgusta 2023. godine bile 24 miliona evra (101 milion evra je bilo do avgusta 2022. godine). Bilans ostalih investicija do kraja avgusta 2023. godine zabeležio je negativnu vrednost od 128 miliona evra.

Rezervna sredstva do avgusta 2023. godine povećana su za 162 miliona evra, dok je u istom periodu prethodne godine povećanje iznosilo 318 miliona evra.