Objavljene bankarske statistike za oktobar 2023

24/11/2023

Prema kalendaru publikacija, CBK je objavila bankarsku statistiku za mesec oktobar 2023.  (https://bqk-kos.org/statistikat/serite-kohore/).

Aktiva komercijalnih banaka u oktobru 2023. godine zabeležila je rast od 11,7 miliona evra, što je za 0,16% više u odnosu na prethodni mesec, dostigavši ​​vrednost od 7,17 milijardi evra.

Investicije komercijalnih banaka u inostranstvu (u vidu depozita, hartija od vrednosti i drugih plasmana) zabeležile su pad od oko 6,8 miliona evra, što je za oko 0,6% manje u odnosu na prethodni mesec, dostigavši vrednost od 1,12 milijardi evra.

Bruto krediti na kraju oktobra 2023. godine zabeležili su rast od 42,47, što je za 1% više u odnosu na prethodni mesec, dostigavši ​​vrednost od 4,83 milijarde evra.

Vrednost novih kredita u oktobru je iznosila 160,6 miliona evra.

Depoziti klijenata u oktobru 2023. godine zabeležili su rast od oko 22,51 milion evra, što je za 0,4% više u odnosu na prethodni mesec, dostigavši ​​vrednost od 5,87 milijardi evra. Oko 26% depozita su oročeni. Domaćinstva dominiraju sa oko 66,5% ukupnih depozita (ili oko 3,90 milijardi evra).

Vrednost novih depozita u oktobru je iznosila 61,3 miliona evra.

 Odnos kredita i depozita u oktobru je bio na nivou od 82,3%.

Ukupni kapital komercijalnih banaka na kraju oktobra 2023. iznosio je 838,3 miliona evra. Dok su provizije po kreditima smanjene za 0,3 miliona evra ili 2,8% u odnosu na prethodni mesec, dostigavši vrednost od 10,40 miliona evra.

Prosečna kamatna stopa na depozite u oktobru iznosi 2,37% (u septembru je bila 2,43%). 

Kamatna stopa na kredit u oktobru iznosi 6,39% (u septembru je bila 6,51%). 

Margina kamatne stope na kredite i depozite u oktobru iznosi 4,01% (u septembru je bila 4,08%).