Objavljena je finansijska statistika za druge finansijske institucije (ne banke) i doznake za mesec oktobar 2023

27/11/2023

Prema kalendaru objavljivanja, CBK je objavio statistiku za druge finansijske institucije za mesec oktobar 2023; https://bqk-kos.org/statistikat/serite-kohore/. Istovremeno, objavljene su doznake za mesec septembar i preliminarne za oktobar 2023. godine.
Ostali finansijski posrednici

Imovina ostalih finansijskih posrednika na kraju oktobra 2023. godine povećana je za 17.6 miliona evra u odnosu na prethodni mesec i dostigla vrednost od 496.5 miliona evra.
U strukturi imovine mikrofinansijskog sektora dominiraju krediti, koji čine 69,9% ukupne imovine. Bruto krediti ostalih finansijskih posrednika dostigli su vrednost od oko 346.9 miliona evra u oktobru 2023. godine, što je povećanje od 7.2 miliona evra u odnosu na prethodni period.
Krediti stanovništvu u oktobru 2023. godine predstavljaju 62.2% ukupnih kredita mikrofinansijskog sektora.
Vrednost novih kredita u oktobru je 35.91 milion (u septembru je bila 35.45 miliona).

Osiguravajuće kompanije
Imovina osiguravajućih kompanija na kraju oktobra 2023. godine iznosila je 300.4 miliona evra, što predstavlja povećanje od oko 100 hiljada evra u odnosu na prethodni mesec.
Strukturu imovine sektora osiguranja čini bilans stanja kod kojih komercijalne banke čine 45.6% hartija od vrednosti i ostala imovina sa 28.4% imovine, dok reosiguranje čini 15.1% ukupne imovine.

Penzijski fondovi:
Sredstva penzijskih fondova na kraju oktobra 2023. godine su manja za 21,5 miliona evra u odnosu na prethodni mesec i iznosi 2,60 milijardi evra.
U strukturi sredstava penzijskog sektora dominiraju hartije od vrednosti kapitala koje čine 64% ukupnih sredstava.
Stanje hartija od vrednosti kapitala iznosilo je oko 1,66 milijardi evra u oktobru 2023. godine, što je 305 miliona evra manje u odnosu na prethodni mesec. Ovo je došlo kao ishod dospeća instrumenta ove kategorije i reinvestiranja u drugu kategoriju sredstava.

Doznake
Prema preliminarnim procenama, doznake za mesec oktobar bile su oko 110.5 miliona evra. Najveći tokovi tokom ovog meseca bili su kroz NBFI 60.4%, ostali kanali 24.2%, dok su preko banaka 15.4%.
Doznake do kraja oktobra 2023. godine dostigle su vrednost od oko 1,119.7 miliona evra, što predstavlja povećanje od 10.9 % u odnosu na isti period 2022. godine.
Detaljnije publikaciju možete pronaći na sledećem linku:
31 Remittances-by channel.xls (live.com)