Objavljena je bankarska statistika za septembar 2023. godine

23/10/2023

Prema kalendaru objavljivanja, CBK je objavila bankarsku statistiku za septembar 2023. godine (https://bqk-kos.org/statistikat/serite-kohore/),

Imovina komercijalnih banaka u septembru 2023. godine zabeležila je rast za oko 67.6 miliona evra u odnosu na prethodni mesec. U septembru 2023. godine vrednost imovine komercijalnih banaka iznosila je 7.16 milijardi evra.

Investicije komercijalnih banaka u inostranstvu (u vidu depozita, hartija od vrednosti i drugih plasmana) beleže rast od oko 43.2 miliona evra u odnosu na prethodni mesec.

Vrednost bruto kredita na kraju septembra 2023. godine iznosila je 4.79 milijardi evra, što predstavlja rast od 61.53 miliona evra u odnosu na prethodni mesec.

Depoziti klijenata u septembru 2023. godine povećani su za oko 14.63 miliona evra u odnosu na prethodni mesec. Vrednost depozita u septembru 2023. dostigla je vrednost od 5.89 milijardi evra. Oko 25% depozita su oročeni depoziti. Domaćinstva dominiraju sa oko 66,5% ukupnih depozita (ili oko 3.88 milijardi evra).

Odnos između kredita i depozita u septembru je bio na nivou od 81,9%.

Ukupan kapital komercijalnih banaka na kraju septembra 2023. godine iznosio je 821.3 miliona evra.

Prosečna kamatna stopa na depozite u septembru je bila 2,43% (u avgustu je bila 2,52%). 

Prosečna kamatna stopa na kredit u septembru je bila 6,51% (u avgustu je bila 6,70%). 

Marža kamatne stope na kredite i depoziteu septembru je bila 4,08% (u avgustu je bila 4,18%). 

Vrednost novih kredita u septembru iznosila je 166.6 miliona evra.

Vrednost novih depozita u septembru iznosila je 87.02 miliona evra.