Objavljen je Izveštaj broj 14. o finansijskoj stabilnosti

27/06/2019

Izveštaj o finansijskoj stabilnosti (IFS) pruža pregled potencijalnih rizika za finansijsku stabilnost u zemlji, uvek u cilju obezbeđivanja primarnog cilja CBK-a, održavanja finansijske stabilnosti kroz identifikaciju i procenu rizika koji ugrožavaju finansijski sistem i njegovu infrastrukturu..

Cilj ovog izveštaja nije samo da informiše javnost o položaju finansijske stabilnosti u zemlji, već i da poveća transparentnost i podstiče stručnu debatu o razvojima i izazovima finansijskog sistema zemlje i njene infrastrukture.

U 2018. godini, događaji koji su uticali na finansijsku stabilnost uglavnom su bili povoljni, što je uticalo na to da finansijski sistem i dalje bude okarakteriziran održivošću.

Bankarski sektor i dalje okarakteriše visoka stabilnost, na osnovu na zadovoljavajućim nivoima pokazatelja učinka i finansijskog zdravlja.

Agregirani indeks rizika bankarskog sektora zabeležio je neznatno povećanje u odnosu na prethodnu godinu, uglavnom zbog uticaja dinamike rizika solventnosti.

Rezultati stres-test analize ukazuju na visoku sposobnost bankarskog sektora da se nosi sa potencijalnim šokovima u kreditnom i likvidnom portfoliju pod pretpostavkom nekih umerenih hipotetičkih scenarija, kao i onih ozbiljnijih.

Performansa drugih sektora finansijskog sistema okarakterisana je nekim nepovoljnim fluktuacijama, ali one ipak ne predstavljaju rizik za finansijsku stabilnost.

Penzijski sektor je tokom 2018. godine okarakterisanje sporijim rastom aktive i negativnim povraćajem na investicije kao posledica negativnih fluktuacija na spoljnim finansijskim tržištima, gde ovaj sektor ima visoku izloženost.

Povlačenje sa tržišta jednog od životnih osiguravača odrazilo se na smanjenje aktive sektora osiguranja u 2018. godini. Međutim, ovaj sektor je zaključio i ovu godinu sa pozitivnim finansijskim rezultatom

Dok, ubrzanim rastom aktivnosti i visokom performansom okarakterisao se mikrofinansijski sektor. 

Očekivanja za 2019. godinu su da se ekonomski rast lako ubrza, stvarajući povoljne uslove za nastavak rasta održivog kreditiranja i podržavanja stabilnosti i profitabilnosti i kapitalizacije bankarskog sektora.