Mogucnost za zaposlenje

Obaveštenje o obustavi konkursa
30.08.2021

Obaveštavamo vas da zbog situacije sa COVID-19, i ograničenog kapaciteta prostora za upravljanje broja prijavljenih, oglasi za upražnjena radna mesta u ovom periodu pandemije obustavljaju se do sledećeg obaveštenja za sledeće položaje:

• Novi službenik za licenciranje u Odeljenju za licenciranje i standardizaciju;

• Bankarski nadzornik u Odeljenju za bankarski nadzor.

Odeljenje za ljudske resurse


Obaveštenje o poništavanju konkursa

Obaveštavamo vas da s obzirom na situaciju sa COVID-19 i ograničene kapacitete za upravljanje brojem aplikanata, konkursa u ovom periodu pandemije, u ovoj fazi, poništavaju se oglasi za sledeća radna mesta:

  •  Konkurs koji je ponovo objavljen 3. avgusta 2021. godine, sa završenim apliciranjem kandidata 17. avgusta 2021. godine za poziciju:
  • Administrator baze podataka (viši službenik) u Odeljenju za informacione tehnologije pri Centralnoj banci Republike Kosovo.
  •  Konkursi za Više nadzornike ( 2 pozicije)  i
  • Novi bankarski nadzornik, objavljeno 12. avgusta, u okviru Odeljenja za bankarski nadzor u u CBK. Bićete blagovremeno informisani o novim obaveštenjima.

             Odeljenje za ljudske resurse