Program za Studentsko stažiranje

OGLAS ZA PRAKTIKANTE

Titula:                                     Praktikant, pet (5) pozicija

Odeljenje:                              Informacione tehnologije i bezbednosti

U okviru programa „Stručna praksa sa studentima“, Centralna banka Republike Kosovo (CBK) raspisuje konkurs za prijem pet (5) praktikanata na određeno vreme na period do 12 meseci. Glavni cilj ovog programa je da stručno osoblje CBK-a podeli svoja iskustva sa studentima koji će završiti ovu praksu. Program stručne prakse za studente omogućava povezivanje znanja stečenog tokom studija i praktičnog rada u nezavisnim javnim institucijama. Ovaj program traje do 12 meseci, u zavisnosti od interesovanja i uspeha kandidata i ni na koji način ne podrazumeva formalni radni odnos sa CBK-om.

Studenti će biti angažovani na obavljanju svakodnevnih zadataka zajedno sa osobljem Odeljenja za informacione tehnologije i bezbednost, gde će se radno iskustvo preneti sa osoblja odeljenja kod angažovanih praktikanata.

Potrebna znanja:

 • Kandidati moraju biti studenti univerzitetskih studija iz oblasti računarskih nauka, FMNN (Fakultet prirodno-matematičkih nauka) ili FER (Fakultet elektrotehnike i računarstva);
  • Treba da imaju dobre komunikacione i timske veštine;
  • Kandidati sa dobrim znanjem iz oblasti informacionih tehnologija imaju prednost;

Svi kandidati moraju poslati dole navedena dokumenta:

 • Zvanični obrazac CBK-a za prijavu za „Program prakse za studente“;
  • Propratno (motivaciono pismo) gde se naglašava interesovanje za praksu u CBK;
  • Spisak ocena sa dotičnog univerziteta;
  • Referentno pismo;
  • Kopiju lične karte ili bilo kog drugog identifikacionog dokumenta;

Postupak prijave:

 • Rok za prijavu je do 19. februara 2024. godine
  • Prijava se može poslati na e-mail adresu praktika@bqk-kos.org ili preko kancelarije arhive CBK-a. Ostali obrasci za prijavu neće se razmatrati.
  • Obrazac za prijavu može se preuzeti preko zvanične internet stranice: www.bqk-kos.org