Objašnjenje za javnost

09/12/2019

U cilju pravilnog informisanja javnosti i klijenata, Centralna Banka Republike Kosovo nakon odluke o opozivanju registracije i pokretanja postupka likvidacije za mikrofinansijsku instituciju „Iute Credit Kosovo“ A.D. i za nebankarsku finansijsku instituciju „Monego“ daje ovo objašnjenje.
Nakon donošenja odluke, CBK je odredio likvidatore u obe navedene institucije, koji će nastaviti sa njihovim radom na osnovu važećih zakona i propisa.

Takođe, krediti koji su uzeti od strane klijenata kod ovih institucija treba da se vrate, na osnovu kreditnih uslova i rokova kao što je specifikovano u ugovoru potpisanom od strane zajmoprimca i zajmodavca, pri čemu svako kašnjenje u otplati kredita utiče na povećanje rate.

Štaviše, likvidatori su u ograncima relevantnih institucija istakli informacije o tome gde klijenti mogu da plate rate.

U nastavku su date informacije o tome gde mogu da se obrate klijenti i mediji o bilo kojim  informacijama koja se odnose na obe institucije.
 

MFI „Iute Credit Kosovo“

Likvidator: Eduard Bakija

Adresa: Ul. Bill Klinton Mulliri i Praskut, Objekat A2, L. B 1, Lokal 2

Telefon: 038 406080

E-mail: info@iutecredit.org

Sve otplate (rate) prema kreditnim sporazumima (ugovorima) mogu se izvršiti u finansijskim institucijama:

  • Pošta Kosova
  • Moneta-Moneygram
  • Ria Capital
  • Vllesa-CO
     

NBFI „Monego“

Likvidator: Visar Zeneli

Adresa: Mbreti Zogu I, br. 2, Priština

Telefon: 0800 777 88

Email: info@monego.com

            visar.zeneli@monego.com

Sve otplate (rate) prema kreditnim sporazumima (ugovorima) mogu se izvršiti u finansijskim institucijama:

  • Banka për Biznes (BPB) 1300001500011968
  • Pošta Kosova
  • Western Union
  • Vllesa-CO