Objašnjenje za javnost

05/12/2022

Centralna banka Republike Kosovo želi da uveri sve građane da je bankarski sektor siguran i da nema potrebe za panikom.
Uprkos raznim tehnološkim izazovima, CBK je, u saradnji sa Udruženjem banaka Kosova i komercijalnim bankama, preduzeo sve mere da klijenti ne budu oštećeni nijednom protivzakonitom radnjom.
Na osnovu svojih nadležnosti, CBK vrši potpuna i fokusirana ispitivanja koje takođe uključuju i oblast informacione tehnologije, uključujući i kibernetičku sigurnost.
Deo ispitivanja su bili i nalazi koji se odnose na oblast informacione tehnologije, gde su date razne preporuke, koje ublažavaju i smanjuju mogućnost izvršavanja zloupotreba, dajući preporuke za uspostavljanje adekvatne unutrašnje kontrole, u funkciji sprečavanja kbernetičkih napada.
Široki spektar proizvoda koje banke nude, nosi sa sobom i rizik od izlaganja prema kibernetičkim napadima, međutim u bilo kom slučaju kada dolazi do bilo kakvog oštećenja klijenata, banke snose troškove obeštećenja klijenata.
Štaviše, bilo je slučajeva kada je CBK tražio a banke su dale obeštećenje klijentima za svaku vrstu rizika.
Takođe, CBK blisko sarađuje sa svim bezbednosnim institucijama u cilju rešavanja svih problema u ovom sektoru.
CBK je takođe veoma angažovan u rešavanju svih žalbi potrošača, a među njenim glavnim prioritetima je zaštita prava potrošača.
Zahvaljujući kampanjama koje su preduzete, povećana je svest građana za prijavljivanje slučajeva.
Od 2018. godine do sada, broj žalbi građana za zloupotrebu bankarskih kartica je 139 (2018-12; 2019-36; 2020-29; 2021-18; 2022-44).
Poslednjih godina su elektronske transakcije, koje su inače poznate kao kupovina preko interneta, zabeležile veliki porast, a interesovanje klijenata za ovu oblast je veliko.
Do oktobra ove godine, izdato je preko milion kartica za elektronsku kupovinu, a urađeno je 38 hiljada i 112 transakcija u vrednosti od 2 miliona i 431 hiljadu i 910 evra.