Kancelarija Guvernera

Kabinet guvernera sastoji se od savetnika i asistente/saradnika/. Kabinet guvernera popdržava organizaciju i sprovođenje agente guvernera , i odgovoran za relevantno koordiniranje sa zamenicima guvernera i drugim visokim članovima osoblja. Kabinet guvernera takođe redovno komunicira i sarađuje blisko sa ostalim organizacionim jedinicama CBK , o važnim operacionalnim i administrativnim pitanjima.Kabinet guvernera ima sledeće funkcije: 

• Pomaganje i savetovanje guvernera o opštim i posebnim pitanjima;• Nadzor pitanja /specifičnih zadataka /dužnosti /koje nameće guverner i njihovu primenu;

• Praćenje i podrška organizativnih jedinica, koje su pod direktnim nadzorom guvernera;

• Komunikacija i saradnja sa relevantnim organizativnim jedinicama CBK na osnovu zahteva guvernera;

• Briga za sekretarski i logistički rad  u vezi svakodnevnih obaveza guvernera unutar i van CBK;

• Razmatranje različitih materijala unutar i van CBK koje se adresiraju guverneru;• Održavanje datoteke i i važni dokumenti koje guverner prima i šalje.