Nënshkruhet memorandumi i mirëkuptimit në mes të BQK-së dhe BaFin-it