Obaveštenje o procesu regrutovanja

25/06/2020

 Zbog povećanja broja slučajeva inficiranih od COVID 19 i preporuka od NIJZ-a i Ministarstva zdravstva, Centralna banka Republike Kosovo obaveštava da su na neodređeno vreme odložene procedure regrutovanja i selekcije kandidata koji su aplicirali u sledećim  konkursima:

 “Novi statističar” dve pozicije, objavljeno dana 29. februara 2020. godine, gde je zadnji rok za apliciranje bio 16. mart 2020. godine, kao i pozicija “Službenik za evropske integracije i međunarodnu saradnju” koji je objavljen dana 6. jun 2020. i završen je 22. juna 2020. godine.

Za bilo koje novo obaveštenje o ovoj aktivnosti bićete blagovremeno informisani!