Njoftim për procesin e rekrutimit

25/06/2020

Për shkak të rritjes së rasteve me të infektuar nga COVID 19 dhe rekomandimeve nga IKSHP dhe Ministria e Shëndetësisë, Banka Qendrore e Republikës së Kosovës njofton se shtyhen për një afat të pacaktuar procedurat e rekrutimit dhe seleksionimit të kandidatëve që kanë aplikuar në  konkurset si në vijim:

 “Statisticient i Ri” dy pozita , shpallur  me datë 29 shkurt 2020, e ku afati i fundit për aplikim ka qenë data 16 mars 2020 si dhe pozita “Zyrtar për Integrime Evropiane dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar” i cili është shpallur me datën 06 qershor 2020 dhe ka përfunduar me datën 22 qershor 2020.

Për çdo njoftim të ri rreth këtij aktiviteti do të njoftoheni me kohë!