Njoftim mbi përgatitjet e BQE për lëshimin në qarkullim të serisë së re te kartëmonedhave euro