Njoftim – 13.06.2024

13/06/2024

Komisioni për përzgjedhje të kandidatëve për anëtarë të Bordit Drejtues të Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës (FKPK) njofton se është rishpallur konkursi për dy anëtarë të Bordit Drejtues të FKPK-së:
• një anëtar me përvojë profesionale në përfaqësimin ose këshillimin e punëdhënësve në Kosovë dhe
• një anëtar me përvojë profesionale në përfaqësimin ose këshillimin e punonjësve apo përfaqësuesve të tyre në Kosovë.

Informacionet e plota për këtë konkurs mund të gjenden në faqen e internetit të FKPK-së:

https://trusti.org/wp-content/uploads/2024/06/FKPK_Konkurs_BordiDrejtues_shq_202406.pdf

Konkursi është i hapur deri më 27 qershor 2024, ora 16:00.