Njegova ekselencija g.Ferrarese, ambasador Italije zajedno sa delegacijom iz Italije posetili Centralnu banku Republike Kosova

07/06/2016

Njegova ekselencija , g. Andreas Ferrarese, ambassador Italije u Republici Kosova zajedno sa delegacijom koja se sastoji od g. Giorgio Baiutti, šef kabineta Regionalnog saveta Friuli Venezia Giulia, g.IACOP Franco predsednik Regionalnog saveta i koordinator predsednika zakonodavne skupštine i g.Mauro Dal Saviopo posetili su Centralnu banku Republike Kosova, gde ih je primio guverner CBK g.Bedri Hamza .
U početku guverner Hamza je zahvalio ambasadora Italije i delegaciju na čelu njegove posete CBK , dodajući da Italija kao prijatelj Kosova , je dosledno bio najveći oslonac ekonomskog i institucionalnom razvoju Kosova. Ovom prilikom guverner je sačinio pregled dešavanja u CBK , sa fokusom na dešavanja u bankarskom sistemu na Kosovu dajući opis pogledu ekonomske situacije u celini , kao i kretanja u finansijskom sektoru zemlje, posebno.
U međuvremenu, Njegova ekselencija, ambasador Italije g. Andreas Ferrarese zahvalio guvernera za organizovani prijemi naglasio da Italija nastavlja da bude usmerena na podršku ekonomskom i institucionalnom razvoju Kosova i da su informacije date od guvernera Hamza, o ekonomskim i finansijskim kretanjima bi bile korisne za dalje povećanje ove podrške bilo u sferi identifikacije novih projekata i podstaknu nove investitore , kao i unapređenje saradnje između CBK i Centralne banke Italije, svakako i sa drugim ekonomskim institucijama Italije.
Guverner je izrazio punu njegovu spremnost i njegove institucije koju on rukovodi da se uključe u produbljivanju saradnje ne samo sa Bankom Italije , ali da se ova saradnja proširi i sa strateškim partnerima iz Italije koji će biti dobrodošli da ulažu u Kosovo . Obe strane su se složile da sastanci na ovom nivou biti češće i stvoriti mogućnost za saradnju i teme koje su raspravljane u budućnosti biti realnost u praksi.