Njegova ekselencija , g. Andreas Farrese , ambasador Italije posetio je Centralnu banku Republike Kosova

10/12/2013

Njegova ekselencija ,  g. Andreas Ferrarese , italijanski ambasador u Republci Kosova, posetio je Centralnu banku Republike Kosova, gde je dočekan od guvernera CBK g.Bedri Hamza , sa kojim je razmenio informacije o aktuelnim ekonomskim i finansijskim kretanjima , kao i Italijanska podrška data razvoju  Kosova.

U početku Guverner Hamza zahvalio italijanskom ambasadoru za posetu CBK , dodajući da Italija kao prijatelj Kosova , je dosledno veliki pristalica ekonomskog i institucionalnog razvoja Kosova.  Pored toga, Guverner Hamza se zadržao na dešavanja u bankarskom sistemu na Kosovu radi opisa  u vezi ekonomskim trendovima i  kretanjima u opšte kao i kretanja u finansijskom sektoru zemlje, posebno.

Njegova ekselencija, ambasador Italije g. Andreas Ferrarese zahvaljujući organizovanom prijemu, istakao da će Italija nastaviti da  podržava ekonomski i institucionalni razvoj Kosova i informacije date od Guvernera Hamza , o ekonomskim i finansijskim kretanjima če biti korisne za dalji rast te podrške  kao u  identifikaciji novih projekata  i ohrabrenja novih investitora , kao i podsticanje saradnje izmedju CBK i Centralne banke Italije.