Një delegacion i lartë i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës i kryesuar nga Guvernatori Ismaili po merr pjesë në takime të nivelit të lartë në Bankën Qendrore Evropiane

16/11/2023

Një delegacion i lartë i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK), i kryesuar nga Guvernatori Ahmet Ismaili po merr pjesë në takime të nivelit të lartë në Bankën Qendrore Evropiane (BQE) me guvernatorët dhe zëvendësguvernatorët e gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor, lidhur me integrimin në sistemin evropian të bankave qendrore, përkatësisht në skemën e pagesave SEPA dhe sistemin e pagesave të shpejta TIPS.

Punimet i hapi anëtari i Bordit Ekzekutiv të BQE-së, z. Piero Cipollone i cili ka zëvendësuar z. Fabio Panetta që rishtas është emëruar Guvernator i Bankës së Italisë. Nga z. Cipollone u dhanë mesazhet kryesore mbështetëse për këtë nismë.

Në kuadër të katër sesioneve, ku prezantojnë bankat qendrore nga shtetet e rajonit edhe Banka Qendrore e Republikës së Kosovës përmes Guvernatorit Ismaili, prezantoi punën aktuale dhe planet e BQK-së për zhvillim dhe modernizim të sistemit të pagesave, me qëllim të ndërlidhjes me sistemet rajonale dhe me Bashkimin Evropian.

Në margjina të këtyre takimeve nga ekspertët e Bankës Qendrore Evropiane, Bankës së Italisë, Bankës së Francës dhe Bankës Qendrore të Gjermanisë u trajtuan tema mbi infrastrukturën e tregut financiar, zhvillimet dhe risitë për instrumentet e pagesave, teknologjitë e reja, valutat digjitale të bankave qendrore dhe euron digjitale.

BQE-ja në kuadër të mbështetjes së projektit të BE-së për Modernizimin e Sistemeve të Pagesave të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe objektivave të G20-së, po mbështet me nisma konkrete siç është ajo e ndërlidhjes së sistemeve të pagesave dhe përfshirjes së rajonit tonë në sistemet e Bashkimit Evropian.

Në këtë kuptim, Republika e Kosovës është pjesë e kësaj agjende, ku BQK-ja ka përfshirë në kuadër të Planit të Strategjik si një objektivë mundësimin e pagesave të shpejta 24/7, me qëllimin përfundimtar pjesëmarrjen në sistemin e pagesave TIPS.

Avancimi i sistemit kombëtar përmes mundësimit të pagesave "instant" (24/7), si dhe ndërlidhja me sistemin TIPS është objektiv i BQK-së, i cili kur të arrihet do të ketë ndikim të madh në ekonominë e vendit tonë, rajonit, diasporës, si dhe qarkullimin e pagesave për shkëmbimet tregtare me BE-në, si partneri më i madh tregtar i Republikës së Kosovës.

Paraprakisht takim mikpritës për Guvernatorin e BQK-së ishte rezervuar nga Zëvendëspresidenti i BQE-së, z. Luis de Guindos, i cili e falënderoi atë për bashkëpunimin e deritanishëm dhe mbështetjen e plotë të BQE-së në këtë projekt shumë të rëndësishëm si në aspektin vendor ashtu edhe në procesin integrues si aspiratë e jona.