Një delegacion i BQK-së i kryesuar nga Kryetari i Bordit të BQK-së z. Bedri Peci po zhvillojnë një vizitë zyrtare në Bankën Qendrore të Suedisë

24/11/2017

Bashkëpunimeve të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës me bankat homologe dhe institucionet financiare ndërkombetare të Evropës dhe me gjërë i shtohet edhe bashkëpunimi me Bankën e njohur në botë, Riksbank e Suedisë . Një delegacion i lartë i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, i kryesuar nga kryetari i Bordit Prof. Dr. Bedri Peci dhe i përbërë nga anëtari i Bordit të BQK-së Nuhi Ahmeti, Zëvendësguvernatori për Operacione Bankare z.Lulzim Ismajli dhe Udhëheqësi i Divizionit për Parandalimin e Pastrimit të Parave z.Labinot Preniqi, po qëndrojnë në një vizitë zyrtare në Bankën Qendrore të Suedisë, Riksbank. Delagacioni u takua me Kryesuesen e Këshillit të Përgjithshëm të Riksbank znj. Susanne Eberstein, Zëvendëskryesuesin e Këshillit të Përgjithshëm z.Michael Lundholm, Guvernatorin z.Stefan Ingves dhe Zëvendësguvernatorin z.Henry Ohlsson. 

Me këtë rast, u diskutuan modeli dhe struktura qeverisëse në Bankën Qendrore të Kosovës dhe atë të Suedisë, gjendja e sektorit financiar, politika monetare, menaxhimi i rezervave shtetërore, rritja e efikasitetit të sistemit të pagesave dhe sfidat kryesore që ballafaqohet bankingu qendror në Republikën e Kosovës.
Përfaqësuesit e Bankës së Suedisë i premtuan delegacionit të BQK-së që t’i ofrojë mbështetje për projektin elektronik të pagesave përmes mobilit të quajtur “Swish” të cilin banka suedeze e ka implementuar kohë më parë.
Në përmbyllje të takimit Kryetari i Bordit të BQK-së z. Peci ftoi kryesuesen e Këshillit të Përgjithshëm të Bankës Qendrore të Suedisë znj. Eberstein që në një të ardhme të afërt të vizitojë Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, e cila me kënaqësi e pranoi këtë ftesë.