Një delegacion i lartë i BQK-së vizitoi Autoritetin Rregullativ dhe Mbikëqyrës të Bankave të Turqisë – BRSA