NEZAVISNA CENTRALNA BANKA POMAŽE UGLEDU KOSOVA, KAŽE ICR