NEZAVISNA CENTRALNA BANKA POMAŽE UGLEDU KOSOVA, KAŽE ICR

13/06/2011

Nezavisnost Centralne banke Republike Kosovo (CBK) je apsolutno od suštinske važnosti za ugled Kosova pred potencijalnim investitorima i pred širom međunarodnom zajednicom, rekao je Međunarodni civilni predstavnik ((ICR) Piter Fejt (Pieter Feith) na sastanku sa novim guvernerom CBK-a, Ganijem Grgurijem (Gani Gërguri).
G. Fejt čestitao je g. Grguriju na novoj funkciji i naglasio mu je podršku ICO-a nezavisnosti Centralne banke. 
Piter Fejt je izjavio:

“Prioritet ICO-a jesu nezavisna Centralna banka Kosova i odbor koji dobro funkcionišu, i da svi rade u skladu sa zakonom. To je od suštinske važnosti za međunarodni kredibilitet Kosova. Interesi Kosova počivaju na integritetu Centralne banke, i to je princip koji se mora čvrsto braniti.”
 “Imam puno poverenje u iskustvo i lični integritet g. Grgurija; želim mu svaki uspeh na poslu guvernera Centralne banke.”
Gani Grguri je rekao:
“CBK nastavlja da upravlja finansijskim sistemom Republike Kosovo i da ga nadzire, kako je određeno Zakonom o Centralnoj banci Republike Kosovo. Po međunarodnim merama i standardima, finansijski sistem je jak i stabilan. Rukovodstvo CBK-a će učiniti sve da stabilnost finansijskog sistema i dalje ostane takva.”

NAPOMENA :
• Međunarodni civilni predstavnik Piter Fejt dao je svoju saglasnost na postavljenje Ganija Grgurija na funkciju guvernera Centralne banke Kosova, nakon glasanja u kosovskoj Skupštini u maju 2011. Saglasnost je data shodno ovlašćenjima ICR-a po članu 2.2 (d) Aneksa IX Sveobuhvatnog predloga za rešenje statusa Kosova.