Nagrada Centralne banke Kosova za mlade ekonomiste

12/10/2021

“ Finansijska tehnologija i izazovi u pogledu kibernetičke bezbednosti“

“ Mogućnosti i izazovi sa kojima su suočene finansijske institucije na Kosovu u 2021. godini“

”Uticaj digitalizacije na bankarski sistem“


Može da se izabere jedna od tema

U oblasti finansijskog obrazovanja i u cilju podsticaja istraživanja među mladim ekonomistima na Kosovu, Centralna banka Republike Kosova (CBK) stvorila je mogućnost dodele nagrade za najbolju studiju predstavljenu od strane mladih ekonomista.

Radovi za ovu nagradu trebalo bi da budu u oblasti finansijskog sektora i ekonomskog razvoja na Kosovu, sa posebnim naglaskom na jednu od sledećih tema:

  1.  “ Finansijska tehnologija i izazovi u pogledu kibernetičke bezbednosti“
  2. “ Mogućnosti i izazovi sa kojima se suoče finansijske institucije na Kosovu u 2021. godini”
  3. “ Digitalizacija  bankarskog sistema”

Prema tome, CBK organizovaće poseban događaj za proglašenje najbolje dostavljenih radova, kako se navodi u nastavku  teksta;

Pravila o prijemu:

1. Dostavljena tema mora ispuniti kriterijume naučnog rada. Tema može da bude u obliku diplomskog rada (bachelor), magistarskog rada (master) ili u obliku doktorske teze (PhD).

2.. U konkurisanju sa dostavljenim radom kandidat treba da bude glavni autor.

3. Tema treba da bude napisana na albanskom ili engleskom jeziku.

4. Format: dostavljeni rad ne treba da ima više od 25 stranica, vrsta slova treba da bude Times New Roman 12, dvostruki razmak. Rezime ne treba da bude duži od jedne stranice, a spisak svih referenci treba da se priloži radu.

5. Komisija za izbor sastavljena od osoblja CBK-a, ne samo što će izabrati radove koje će se objaviti od strane CBK-a, već može i da predloži jednog ili više mladih ekonomista da budu nagrađeni  nagradom.

Komisija za izbor ocenjivaće radove koristeći opšte kriterijume postavljene i usvojene od strane rukovodioca CBK-a: (a) interes subjekta u kosovsku-međunarodnu ekonomiju (b) kvalitet naučnog istraživanja ili sinteze i (c) kvalitet pisanja. Osim toga, istraživanja i pisanja ostalih koji su uključeni u dostavljeni rad treba dobro da se identifikuju u fusnotama i bibliografskim referencama.

6. Prva nagrada biće 1000 evra, druga nagrada 700 evra a treća nagrada 500 evra.

7. Bez predrasude na tačku br. 6, konačna odluka o broju nagrada zavisi od kvaliteta dostavljenih radova i doneće se na kraju od strane Komisije za izbor. Prema tome nije obavezno da broj nagrada bude jedna ili više nego jedna.

8. Dobitnici prethodnih nagrada i sadašnji zaposleni u Centralnoj banci Republike Kosova, ne mogu da se prijave sa svojim radovima na ovaj konkurs.

9. Zainteresovani studenti mogu da se prijave:

–dostavljanjem svojih radova u elektronskoj verziji (PDF), na info@bqk-kos.org, u tri pismene kopije poslate na adresu: Centralna Banka Republike Kosova (CBK), Attn. Nagrada CBK-a za mlade ekonomiste, ulica „Garibaldi“ br. 33, Priština, Republika Kosovo.

–ime rukovodioca teme i odgovarajući univerzitet/ fakultet. (U slučaju da studenti sarađuju sa svojim pedagozima tokom rada na temi)

– kopiju licne karte.

10. Zadnji dan za dostavljanje rada je: 30. novembar 2021. godine.