Nagrada CBK za najbolju priču u novinarstvo iz oblasti ekonomije – finansijski sistem

19/12/2016

U cilju promovisanja , izdavanja, objavljivanje i prenosa teme u sredstvima javnog informisanja među novinarima privrede , Centralna banka Republike Kosova, objavljuje konkurs za najbolju priču u novinarstvo iz oblasti ekonomije – finansijski sistem za 2016 godinu . Ova nagrada će biti podeljena na tri kategorije :

1) Najbolja TV priča / Nagrada za najbolju emitovanu od strane bilo koje televizijske stanice širom Kosova
2) Najbolja priča u štampi / Nagrada za najbolju priču objavljenu u članku ili objavljenom u medijama online na Kosovu
3) Najbolju priču u radio/ Nagrada za najbolju priču emitovanu na bilo kojih radio stanica širom Kosova

Tri najbolje priče iz oblasti ekonomije i finansija koje će biti procenjene od dostavljenih tema za tri kategorije biće nagrađene u novčanoj vrednosti. Dakle, nagrade će se dati samo za prve tri kategorije .
Pravila prijema:
• Dostavljene teme moraju biti odštampane, editovane, izdate tokom 2016 godine. Dakle od januara –decembra 2016 godine. Podnosioci zahteva priča emitovanih ili objavljenih treba dostaviti po tri primerka na CD ili tri kopije originalnih priča objavljenih u štampi. Nepotpune prijave neće se razmatrati.

• Komisija za izbor će biti sastavljena od određenog osoblja nezavisno od zajednice profesionalnih novinara , sa iskustvom u oblasti medija i posmatrača iz CBK, ova komisija če ocenjivati priče pomoću sledećih kriterijuma: (a) značaj teme za finansijski sistem i ekonomiju Kosova; (b) izvori korišćenih tokom prikupljanja informacija za realizaciju teme – priče . (c) kvalitet pisanja i poruka i njegova uloga u javnom mnjenju .
• Sve prijave moraju imati kratak rezime /pismo podrške koja objašnjava kako su ispunjeni gore navedeni kriterijumi.

Nagrada će biti tradicionalna i biće dodeljena svake godine u januaru mesecu od strane Centralne banke Republike Kosova.

Poslednji rok za dostavlajne tema će biti : 15 januar 2017
Dostavljanje: radovi se mogu dostaviti u elektronskoj verziji u formatu Word na e-mail adresi info@bqk-kos.org u prilogu tri odštampanih primeraka , ili tri CD poslati na sledeću adresu:
Centralna banka Republike Kosova,
Attn. Cena CBK za najbolju priču u novinarstvo iz oblasti ekonomije – finansijski sistem,
Ulica Garibaldi, Br. 33,
10000, Priština,
Republika Kosova