Nagrada CBK za mlade ekonomiste

19/03/2024


Centralna banka Republike Kosovo (CBK) u cilju promovisanja naučnog istraživanja, poziva sve mlade istraživače da se prijave sa svojim naučnim radom za nagradu CBK-a za mlade ekonomiste. Ovim pozivom, Centralna banka Republike Kosovo raspisuje:
KONKURS ZA ISTRAŽIVAČKE RADOVE
sa temama:

 • Uloga zelenih finansija (Green Finance) u promovisanju održivog ekonomskog razvoja na Kosovu.
 • Sajber bezbednost, privatnost i poverenje u finansije.
 • Članstvo u SEPA kao podsticajni faktor evropskih integracija.
 • Finansijske tehnološke inovacije i njihov uticaj u pristupu finansijama i finansijsku sveobuhvatnost.
 • Značaj finansijske edukacije u zaštiti potrošača.

Kriterijumi sadržaja rada

 • Rad mora biti u oblasti finansijskog sektora i ekonomskog razvoja u Republici Kosovo i šire.
 • Rad mora da ispunjava kriterijume naučnog rada i može biti u sličnoj formi teme diplome (Bachelor), dela teme postdiplomske diplome (Master) ili dela teme doktorata (Ph.D.).
 • Rad mora biti napisan na albanskom ili srpskom jeziku, ali svaka verzija mora biti i na engleskom jer će se etički standardi za plagijat proveravati.
 • Rad ne bi trebalo da bude duži od 8500 reči.
 • Pravila i standardi za citiranje referenci koristeći Priručnik za publikacije APA (7. izdanje), Čikago, Harvard ili bilo koji drugi model.
 • Izvršni rezime ne bi trebalo da bude duži od jedne stranice, a uz rad treba priložiti spisak svih referenci.
 • Rad mora biti u MS Word verziji, tip pisanja mora biti Times New Roman, veličina 12 sa proredom 1,5.
 • Predlaže se da sistem citiranja referenci koristi softverske programe: Mendelay (Mendeley - Reference Management Software), Endonte (EndNote - The Best Citation & Reference Management Tool)  ili i Zotero (Zotero | Your personal research assistant).

Kriterijumi za izbor rada od strane komisije za ocenjivanje u CBK

 • Ne prejudicirajući prethodnu tačku, konačna odluka o broju nagrada zavisi od kvaliteta predstavljenih radova i na kraju će je doneti komisija za ocenjivanje, stoga kvalitet poslatih naučnih radova određuje broj nagrada koje će biti dodeljene. CBK zadržava pravo da smanji broj nagrada, u zavisnosti od kvaliteta primljenih radova.
 • Dobitnici prethodnih nagrada, sadašnji i bivši zaposleni (u poslednje tri godine) Centralne banke Republike Kosovo, ne mogu se prijaviti na ovaj konkurs.
 • Radovi koji se ne poklapaju sa etičkim pravilima ili koji su pripremljeni putem platformi veštačke inteligencije biće odbijeni i obrađeni u skladu sa zakonskom praksom na snazi, obaveštavajući o tome i relevantne univerzitete.

Kriterijumi za prijavu

 •  Kandidati treba da budu kosovski studenti koji studiraju na Kosovu ili van Kosova.
 •  Kandidat može biti pojedinačni autor ili glavni autor i imati koautora rada.
 • Kandidat koji dostavi druge teme koje nisu relevantne sa temama navedenim na ovom konkursu, njegov rad neće biti uzet u obzir.
 • Kandidat mora biti student Bachelor, Master ili doktorskih studija.
 • Rad ne može biti rad koji je ranije objavljen u naučnim časopisima.

Procedura prijave

 • Zainteresovani studenti mogu da se prijave:
  Podnošenjem njihovih radova  u elektronskoj verziji (PDF), na info@bqk-kos.org, ili pismenu kopiju poslatu na adresu: Centralna banka Republike Kosovo (CBK), Attn. Nagrada CBK-a za mlade ekonomiste, Ul. Garibaldi br. 33, 10000 Priština, Republika Kosovo.
 • Vašu biografiju kao referencu.
 • Naziv nosioca teme i relevantnog univerziteta/fakulteta, koji važi u slučaju kada studenti sarađuju sa svojim predavačima tokom rada.
 • Kopiju lične karte i kontakt podatke, kao što su: e-mail adresa, broj telefona i poštanska adresa prebivališta.
 • Dokaz koji potvrđuje nivo Bachelor, Master ili doktorskih studija na Kosovu.
 • Nakon analize primljenih radova biće obavešteni samo kandidati čije radove bude odabrala komisija za ocenjivanje.


Nagrade

Pobednici će od CBK-a dobiti priznanja za njihov doprinos. Pobednici će dobiti sledeće nagrade:

Prva nagrada 1.600 evra

Druga nagrada 1.100 evra

Treća nagrada 900 evra

Četvrta nagrada 800 evra

Peta nagrada 600 evra

Poslednji rok za predaju rada je 30. septembar 2024. godine u 16.30 časova.