Nagrada CBK-a za mlade ekonomiste

23/09/2022

U okviru oblasti finansijske edukacije i u cilju podsticanja istraživanja među mladim ekonomistima na Kosovu, Centralna banka Republike Kosovo (CBK) je kreirala mogućnost za dodelu nagrade za najbolji rad od strane mladih ekonomista.

Radovi za ovu nagradu moraju da budu u oblasti finansijskog sektora i ekonomskog razvoja na Kosovu, sa posebnim naglaskom da budu usredsređeni na sledeću temu:

Uticaj inflacije na evropsku i kosovsku trgovinu;

Vezano za to, CBK će organizovati jedan poseban događaj za proglašenje najboljih dostavljenih radova, kao što je određeno u sledećem tekstu;

Pravila o prihvatanju:

1. Predata tema mora da ispuni kriterijume naučnog rada. Može biti u formi diplomskog rada (bachelor), postdiplomskog rada (master) ili u formi doktorantske teze (PhD).

2. U konkurisanju sa dostavljenim radom, kandidat mora da bude glavni autor.

3. Tema mora da bude napisana na albanskom ili engleskom jeziku.

4. Format: dostavljeni rad ne sme da ima više od 25 stranica, vrsta fonta treba da bude Times New Roman 12, sa dvostrukim prostorom.  Izvršni rezime ne sme da bude duži od jedne stranice, a lista svih referenci mora se priložiti radu.

5. Komisija za izbor, sastavljena od osoblja CBK-a, ne samo da će izabrati radove koje će CBK objaviti, već može predložiti jednog ili više mladih ekonomista koji konkurišu za dobijanje nagrade.

Komisija za izbor će oceniti radove koristeći opšte kriterijume koje su odobrili rukovodioci CBK-a: (a) interes subjekta u kosovskoj-međunarodnoj ekonomiji (b) kvalitet naučnog istraživanja ili sinteza i (c) kvalitet pisanja. Pored toga, istraživanja i pisanja drugih koja se nalaze u predstavljenom radu, moraju se jasno identifikovati u fusnotama i bibliografskim referencama.

6. Prva nagrada će osvojiti 1000 evra, druga nagrada 700 evra i treća 500 evra.

7. Ne prejudicirajući tačku br. 6, konačna odluka o broju nagrada, zavisi od kvaliteta dostavljenih radova i biće doneta na kraju od strane komisije za izbor. Zbog toga, nije obavezno da će broj nagrada biti jedna ili više od jedne.

8. Dobitnici prethodnih nagrada i sadašnji radnici Centralne banke Republike Kosovo, ne mogu njihovim radovima da se prijave na ovom konkursu.

9. Studenti koji su zainteresovani da se prijave mogu to uraditi:

– Dostavljajući njihove radove u elektronskoj verziji (PDF), na info@bqk-kos.org propraćeno sa tri pisane kopije poslate na sledećoj adresi: Centralna banka Republike Kosovo (CBK) Attn. Nagrada CBK-a za mlade ekonomiste, ulica Garibaldi br. 33, Priština, Republike Kosovo.


– Ime nosioca teme i relevantni univerzitet/fakultet. (U slučaju da studenti sarađuju sa njihovim profesorima tokom pisanja rada)
– Kopija lične karte.

10. Zadnji datum za predaju je: 30. novembar 2022.