Në Vjenë u themelua konstituenca e Evropës Qendrore dhe Lindore në Fondin Monetar Ndërkombëtar.