Në BQK u mbajt konferenca “Financimi i Përgjegjshëm në Kosovë“