MMF podržava CBK u novoj proceni finansijskog sektora

30/10/2018

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, zahvalio se Međunarodnom monetarnom fondu na kontinuiranoj podršci koju daje Kosovu, a naročito CBK-u, u realizaciji njenih primarnih ciljeva, zaštiti i očuvanju finansijske stabilnosti.
Na završnoj konferenciji tima misije MMF-a za Kosovo, guverner Mehmeti je izjavio da finansijski sektor nastavlja sa pozitivnim performansama.
„Finansijski sektor nastavlja da pokazuje stalan rast i u tom kontekstu, ako pogledamo bankarski sektor, zabeležio je povećanje u svim finansijskim pokazateljima, kako u rastu kredita gde povećanje na godišnjoj osnovi je 12%, u depozitima 6%, a takođe i u imovini 6%. U regulatornom pogledu, pokazatelji adekvatnosti kapitala zabeležili su povećanje od 16.1%, što je iznad zahtevanog regulatornog minimuma.

Takođe, izveštaj o likvidnosti od 33% je iznad traženog regulatornog minimuma od 25%. Ovi podaci pokazuju da su banke dobro kapitalizovane i likvidne. Isto tako, pozitivna kretanja imamo i u kamatnim stopama, gde kamatne stope za preduzeća i domaćinstva su 6,3%, a ako pogledamo samo kamatne stope za preduzeća, ona iznose 5.35%, dok kamatna stopa za hipotekarne kredite se kreće od 4% do 5%. Ovo ukazuje na olakšanja koja su napravljena u pristupu finansijama i da istovremeno imamo i povećanje nivoa finansijskog posredovanja. Pozitivna kretanja su zabeležena i u ostalim sektorima, kao što su osiguranja, penzije, mikrofinansijske institucije i nebankarske finansijske institucije. I na sastancima koje smo stalno imali sa Međunarodnim monetarnim fondom, visoko je ocenjena finansijska stabilnost i finansijska održivost na Kosovu. Centralna banka Republike Kosovo je sigurna da ćemo imati stalnu podršku MMF-a i sigurni smo da ćemo nastaviti uspešnu saradnju između CBK-a i MMF-a“, rekao je guverner Mehmeti.
S druge strane, Stephanie Eble, šef Misije Međunarodnog monetarnog fonda za Kosovo, obećala je dalju podršku za Centralnu banku Republike Kosovo, a prvi korak će biti nova procena finansijskog sektora.
„Bankarski sistem Kosova je održiv i ima potencijal da poboljša pristup kreditima. Kreditna penetracija iako je još uvek niska u poređenju sa zemljama iz regiona, zabeležila je stalan rast, kao posledica učinjenih olakšanja smanjenjem kamatnih stopa, garancijom kredita preko Fonda za kreditne garancije i jačanjem primene izvršenja ugovora, otklanjajući strukturne prepreke u kreditiranju kroz jačanje Zakona o izvršenju. Implementacijom preporuka Svetske banke i MMF-a iz 2012. godine za Republiku Kosovo, mi smo zatražili novu procenu finansijskog sektora radi pripremanja sledeće srednjoročne strategije, čija izrada se očekuje da počne od narednog meseca“.
S druge strane, ministar finansija, Bedri Hamza, rekao je da je MMF pozdravio planove Vlade koji predviđaju davanje prioriteta vladavini prava, zdravstvu, obrazovanju i ako se za ove sektore poveća budžet, onda se mora povećati i efikasnost.
Na ovoj konferenciji je rečeno da ekonomski rast za ovu godinu je predviđen da dostiže na oko 4% što će biti najveći rast u regionu, dok će najveći ekonomski rast biti zabeležen sledeće godine.