MMF objavljuje Zaključnu izjavu Misije člana IV za Kosovo

08/11/2021

Međunarodni monetarni fond (MMF) je zaključio misiju Člana IV na Kosovu za 2021. godinu, kojom prilikom je predstavio zaključnu izjavu.

MMF je procenio stabilnost bankarskog sektora. Ovo se izražava kroz visok nivo kapitala i likvidnosti, s jedne strane, i nenaplative kredite na niskom nivou, a koji su delom rezultat mera koje je CBK preduzela u vezi sa pandemijom.

U zaključnoj izjavi Misije za procenu za član IV, MMF konstatuje da su odluke CBK-a o restrukturiranju kredita omogućile povećanje kreditiranja, koje će tokom 2021. godine imati godišnji porast od preko 10%.

Nadalje, u zaključnoj izjavi MMF-a navedeni su prioriteti finansijske politike kao što su: očuvanje nezavisnosti Centralne banke, što skoriji završetak uspostavljanja Odbora Centralne banke, dalje povećanje Hitnog fonda likvidnosti, što se može uraditi novom alokacijom SDR-a (special drawing rights), kao i nastavkom praćenja kreditnog rizika, posebno u razvoju kapaciteta CBK-a za analizu rizika banaka u kontekstu primene Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja 9.

https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/11/05/pr21321-kosovo-imf-staff-completes-2021-article-iv-mission