MMF ceni posvećenost CBK-a na održavanju stabilnosti bankarskog sistema

27/05/2022

Centralna banka Republike Kosovo pozdravila je stavove Međunarodnog monetarnog fonda nakon posete njegovog osoblja Kosovu od 10. - 20. maja, na čelu sa šefom misije Međunarodnog monetarnog fonda za Kosovo Gabriel Di Bella, gde se raspravljalo o nedavnim ekonomskim dešavanjima, perspektivama i politikama.

Ova institucija je ocenila da je bankarski sektor do sada dobro izdržao šokove, pomognut od strane jednog dobrog regulatornog okvira.

Snažan rast kredita je podržao ekonomsku aktivnost, dok su kamatne stope na depozite i domaće kredite ostale uglavnom stabilne.

Međutim, MMF je procenio da bi stroži finansijski uslovi u Evropi mogli da dovedu do viših domaćih kamatnih stopa,  stvarajući tako slabosti za sektore koji su se snažno proširili, uključujući građevinarstvo.

Prema MMF-u, nadzor banaka će morati nastaviti da budno prati kvalitet i likvidnost imovine banaka, obezbeđujući da banke održavaju dovoljne rezerve kapitala.

“Jedna nezavisna, odgovorna i potpuno funkcionalna centralna banka je od ključne važnosti za stabilnost finansijskog sistema. Imenovanje dva nova člana Odbora prošlog decembra, čime je nakon godinu i po dana ponovo uspostavljen kvorum nadzornog odbora, bio je dobrodošao korak. Uprkos tome, upražnjeno mesto zamenika guvernera mora se hitno popuniti da bi se sprečio bilo kakav negativan uticaj na kapacitet CBK-a da deluje ili donosi izvršne odluke u ovim teškim vremenima”, dodao je dalje MMF.

MMF predviđa da će inflacija ove godine porasti na preko 10%, dok će povećanje cena dostići 5.5 odsto bruto domaćeg proizvoda. Dok je zahtevao da se održe zdrava makroekonomska politika i finansijska stabilnost, kao i unapređenje sprovođenja reformi, koje će biti od suštinskog značaja za privlačenje stranih direktnih investicija na Kosovo u vreme kada se mnogi investitori premeštaju u Evropu.

Što se tiče zahteva za uzimanje penzionih sredstava iz Fonda PIO, MMF je izrazio protivljenje, jer bi ova akcija po oceni ove institucije nanela težak udarac stabilnosti penzionog sistema i snažno umanjila realnu vrednost penzija.