MEĐUNARODNI CIVILNI PREDSTAVNIK PITER FEJT PODRŽAVA KONTINUIRANU NEZAVISNOST CENTRALNE BANKE KOSOVA

03/05/2012


Nezavisnost Centralne Banke Kosova (CBK) je od velikog značaja za ugled Kosova u očima potencijalnih investitora i šire međunarodne zajednice, izjavio je Međunarodni civilni predstavnik (ICR) Piter Fejt nakon sastanka sa novim guvernerom CBK, g. Ganijom Gergurijem.
ICR je takođe iskoristio priliku da čestita Vladi Kosova, CBK-u i g. Gerguriju na „stendbaj“ aranžmanu (SBA) za Kosovo kojeg je nedavno usvojio Međunarodni monetarni fond, čime će se poboljšati opšta finansijska perspektiva i podrška finansijskoj stabilnosti zemlje. Usvajanje „stendbaj“ dolazi nakon uspešno okončanog Programa praćenog od strane misije MMF-a za Kosovo između juna i decembra 2011.
ICR Piter Fejt je rekao:
„Prioritet ICO ostaje nezavisnost Centralne banke Kosova, koja je od suštinskog značaja ne samo za legitimno funkcionisanje banaka, nego i za međunarodni finansijski  kredibilitet Kosova. Centralna banka mora da nastavi da funkcioniše nezavisno i bez političkog uticaja.“ 
„Čestitam g. Gerguriju na njegovoj posvećenosti i profesionalizmu kao guverneru CBK i želeo bih da ponudim moju potpunu podršku u njegovom daljem radu.”
Kraj