Mere i aktivnosti protiv borbe protiv falsifikovanog novca – borba protiv ove pojave se nastavlja

22/03/2024

Falsifikovanje novca je jedno od najstarijih krivičnih dela i predstavlja opasnost i brigu za sve zemlje bez izuzetka. U cilju očuvanja integriteta novca u opticaju, borba protiv ove pojave je svakodnevna aktivnost svih odgovornih institucija ne isključujući ovde ni širu javnost.

Krajem 2023. godine, Centralna banka Republike Kosovo je uspešno koordinisala među-institucionalne sastanke za izradu i sprovođenje efikasnih strategija za borbu protiv opticaja falsifikovanih kovanica, posebno kovanica od 2 evra. Jasnim merama i koordiniranim akcijama, kao što su ukidanje tarifa za deponovanje kovanog novca, obezbeđivanje snabdevanja privrede novim kovanicama preko poslovnih banaka i regulatornih izmena u preko-graničnom transportu kovanog novca omogućeno je povlačenje značajnog iznosa falsifikovanih kovanica iz opticaja.

Konkretno, od decembra 2023. godine do marta 2024. godine oko dva miliona komada kovanica apoena od 2 evra je povučeno iz opticaja i deponovano u CBK, kovanice koje su biznisi i građani deponovali u komercijalnim bankama. Isto tako, CBK i komercijalne banke su otkrile i sprečile ulazak u finansijski sistem, povukavši iz opticaja oko 47.168 kovanica apoena od 2 evra za koje se sumnja da su falsifikovane. CBK je snabdevala privredu Republike Kosovo preko komercijalnih banaka sa blizu 6,75 miliona komada potpuno novih kovanica evra svih apoena bez ikakve primenjene tarife. Ovo angažovanje je doprinelo smanjenju opticaja falsifikovanih kovanica, olakšala identifikaciju i podigla svest javnosti po ovom pitanju.

U cilju sprovođenja regulatornih mera, putem Uredbe o operacijama gotovinom, što se tiče uređivanja preko-graničnog transporta kovanog novca u cilju sprečavanja unošenja falsifikovanog novca, fizička i pravna lica koja ne obavljaju finansijsku delatnost dužna su da prijave kovanice ukoliko nose više od 100 komada/jedinica bez obzira na to što je njihova vrednost ispod granice za prijavljivanje od 10.000 (deset hiljada) evra. Takođe, kao ishod odgovarajućih mera, do sada broj novčanica od 500 (petsto) evra povučenih iz opticaja i deponovanih u CBK premašio je 230.000 (dvesta trideset hiljada) komada/jedinica ili preko 115 (sto i petnaest) miliona evra. Ova akcija, osim što je uticala na smanjenje rizika od falsifikovanog novca, doprinela je i pomogla dotičnoj strategiji protiv neformalnosti i srodnih pojava.

CBK nastavlja da podstiče građane i biznise da bez ikakvih troškova deponuju svoje kovanice u komercijalne banke i da prijavljuju kod nadležnih organa bilo kakvu sumnju na pokušaje da stavljaju u opticaj falsifikovani novac od strane falsifikatora. Takođe, biznisi se podstiču da se snabdevaju kovanicama samo preko komercijalnih banaka i izbegavaju nezvanične kanale.
Prema tome, CBK ponavlja svoj stav i preporučuje da:

  • se ​​što je više moguće izbegne korišćenje gotovine u kupovini i da se zameni elektronskim plaćanjem i bankovnim karticama;
  • se obrati posebna pažnju na primljene kovanice;
  • banke i nebankarske finansijske institucije promovišu elektronsko plaćanje i prošire mrežu uređaja za plaćanje bankovnim karticama;
  • biznisi koji prime gotovinu povećavaju svoje napore ulaganjem u tehnologije koje otkrivaju falsifikovani novac i kreću ka smanjenju gotovine kao sredstva plaćanja i,
  • na osnovu zakona građani prijave nadležnim organima (Policiji Kosova) svaku sumnju na pokušaj uvođenja falsifikovanog novca u opticaj od strane falsifikatora.

CBK ponovo potvrđuje svoju punu posvećenost da podrži svaki napor u borbi protiv falsifikovanog novca i podstiče nastavak preventivnih i obrazovnih mera. Takođe, izražava duboku zahvalnost svim građanima i biznisima koji su doprineli i pomogli u ovim aktivnostima u borbi protiv ove pojave, pored odgovornih državnih institucija koje sarađuju u ovim naporima, koji i pored svih pozitivnih rezultata, moraju da nastave i predstavljaju stalni izazov.