Memorandum për bashkëpunim teknik ndërmjet BQK-së dhe Agjencionit për mbikëqyrje të financimit kapital të sigurimit pensional(MAPAS) nga Republika e Maqedonisë