Mehmeti: CBK je snažno posvećena podršci ekonomskom razvoju i povećanju zaposlenosti

06/12/2018

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti je uveravao preduzeća da je institucija kojom on rukovodi  snažno  posvećena podršci rastu ekonomskog razvoja.

U raspravi koju je organizovala Američka privredna komora na Kosovu pod nazivom: Uticaj bankarskog sektora na ekonomski razvoj Kosova, guverner Mehmeti je rekao da je bankarski sektor poslednjih godina znatno povećao ulogu finansiranja, ubrzavajući ritam rasta kredita , i zabeležio  napredak u poboljšanju uslova za održivo finansiranje privrede, odnosno preduzeća.

„Tokom ove godine rast kredita je zabeležen u poljoprivrednom i proizvodnom sektoru. Najveća podrška za ove sektore privrede, ali i za ostale sektore koji imaju najveći potencijal da generišu privredni rast, je neophodna za obezbeđenje održivog ekonomskog razvoja. U oktobru 2018. godine prosečna kamatna stopa na kredite iznosila je 6,6%, koje predstavlja značajno poboljšanje u odnosu na prije 4 godine. Takođe, pad kamatne stope na kredite je jasno vidljivo u svim sektorima. Kamatna stopa na kredite za poljoprivredu smanjena je na 7,5% sa 16,7% koliko je iznosila pet godina ranije, u industrijskom sektoru kamatna stopa je zabeležila pad na 5,8% u poređenju sa 12,2% koliko je iznosila pre 5 godina, takođe iu sektoru usluga kamatna stopa je opala na 6,3% sa 11,1%.  Isto tako, standardi odobravanja kredita su znatno ublaženi i zahtevi za kolateral su smanjeni, a rok dospeća kredita je produžen. Važan korak za ove sektore bio je i osnivanje Garantnog kreditnog fonda ", rekao je guverner Mehmeti.

Guverner CBK, rekao je da je CBK sa svim svojim kapacitetima posvećena podršci održivom razvoju finansijskog sistema, pružajući svu neophodnu infrastrukturu za podršku razvoju finansijskih institucija i istovremeno osiguravajući da njihova aktivnost pruža finansijsku stabilnost.

Guverner Mehmeti  se zahvalio Američkoj privrednoj komori Kosova za organizovanje ove diskusije, izražavajući visoku zahvalnost za doprinos koji preduzeća daju u razvoju zemlje.

Sa druge strane, izvrši direktor APKK-a, Arian Zeka je rekao da je bankarski sektor odigrao važnu ulogu u razvoju aktivnosti kao što su: proizvodnja, trgovina, usluge koje danas rastu u našoj zemlji.

„Čestitam CBK na obavljenom radu u stvaranju zdravog finansijskog sistema, što je naravno značajan stub privrede u razvoju, kao što je slučaj sa Kosovom, kao i zbog same činjenice da je ovo bio zdrav finansijski sistem, koji je predstavio Kosovo u pozitivnim tonskim izveštajima. Ohrabruje činjenica  da se kreditna stopa tokom poslednjih nekoliko godina prepolovila, što nam daje nadu da će bankarski sektor i dalje finansirati druge važne projekte za ekonomski razvoj zemlje u budućnosti ".