Mehmeti: CBK, ispunjava najbolje međunarodne standarde finansijske regulative

06/09/2018

"Dinamika kojom se razvija međunarodna finansijska regulativa zahteva značajne resurse koje trebaju sprovesti centralne banke, a to svakako predstavlja važan izazov za manje centralne banke, kao što su CBK i druge banke našeg regiona. Međutim, putem takvih organizovanja ćemo biti u stanju da ujedinimo energije i iskustva kako bismo bili što efikasniji u praćenju i sprovođenju najboljih međunarodnih standarda. Za novi bankarski sistem kao što je Kosovo, sigurno da je sprovođenje zahteva Basel III, IFRS 9 i sprovođenje redovnih procedura za likvidaciju Banaka (Bank Resolution) bilo i jeste prilično izazovno. Međutim, uz podršku naših međunarodnih partnera ostvarili smo značajan napredak i danas naša finansijska regulativa uspeva da podrži održivi razvoj finansijskog sistema zemlje", izjavio je Guverner Centralne Banke Kosova, Fehmi Mehmeti na radionici: Zapadni Balkan: Bankarske regulatorne reforme i njihovo sprovođenje – predstojeći izazovi, zajednički organizovanoj od strane Centralne Banke Republike Kosovo i nemačkog GIZ-a.

Guverner Centralne Banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, naglasio je da je CBK kao i druge centralne banke u regionu, na vreme postavila kao veoma važan prioritet kontinuirano sprovođenje najboljih međunarodnih standarda u oblasti finansijske regulative.

On je rekao da bankarski sektor Kosova ostaje jedan od najuspešnijih sektora i sa stalnim trendom rasta.

"I tokom 2018. godine, bankarski sektor je nastavio da pokazuje održivost sastavnih komponenti likvidnosti, profitabilnosti i kapitala. Prema najnovijim podacima iz juna 2018. godine, ukupna vrednost sredstava bankarskog sektora dostigla je 3,9 milijardi evra, dok je struktura sredstava nastavila da se finansira uglavnom iz depozita i da bude fokusirana na aktivnost kreditiranja. Ukupna vrednost kredita bankarskog sektora u junu 2018. godine iznosila je oko 2,7 milijardi evra, što predstavlja godišnji rast od 11,3%. Pokazatelj nekvalitetnih kredita opao je na 2,8% krajem juna sa 3,9% koliko je iznosio u istom periodu prethodne godine, što ukazuje na prilično zdravo poslovanje banaka koje posluju u našoj zemlji. Ukupni depoziti čine oko 3,1 milijardi evra, dok je stanje likvidnosti bankarskog sektora i dalje stabilno. Odnos likvidnih sredstava prema obavezama sa preostalim rokom do jedne godine iznosi 33,2%, što je evidentno iznad regulativnog zahteva od 25,0%. Bankarski sektor i dalje je dobro kapitalizovan. Pokazatelj kapitala zasnovanog na riziku u junu 2018. godine bio je 17,4%, što je viskoko iznad regulativnog zahteva CBK od 12,0%", rekao je Guverner CBK-a, Fehmi Mehmeti.

Mnogi prisutni iz zemlje i regiona, dobili su najnovije informacije o međunarodnom regulatornom okviru za banke poznatom pod nazivom Bazel 3 i budućim promenama ovog okvira.

Takođe se razgovaralo o izazovima banaka zapadnog Balkana da realizuju reforme i sprovedu regulative, kao i Direktive EU za bankarski sektor.

Na ovoj radionici, koja će nastaviti svoj rad i u petak predstaviće se i zvaničnici Evropske Centralne Banke, Međunarodnog Monetarnog Fonda, BAFIN, Deutsche Bundesbank i nekih banaka iz drugih zemalja članica EU.