Mbledhja e Tetëmbëdhjetë e Bordit Drejtues

31/01/2008

Këshilli Drejtues i Autoritetit Qendror Bankar të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 24 Janar 2008, mori vendimet e mëposhtme:

  • Revokimin e Rregullës së Sigurimit  5b mbi Licencimin e Brokerëve të Linjave Shtesë;
  • Shtyrjen e hyrjes në fuqi të ndryshimit të Rregullës 3 mbi Sigurimin e Detyrueshëm të Autopërgjegjësisë nga 1 Shkurt, 2008 deri më 1 Prill, 2008.