Mbledhja e Nëntëmbëdhjetë e mbajtur e Bordit Drejtues

20/02/2008

Bordi Drejtues i Autoritetit Qendror Bankar të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 19 Shkurt 2008, mori këto vendime si në vijim:

  • Ndryshimi i Rregullës mbi Auditimin e Jashtëm dhe Auditorët e Jashtëm të Institucioneve Financiare të Licencuara nga AQBK-ja.