Mbledhja e njëzet e Bordit Drejtues

21/03/2008

Bordi Drejtues i Autoritetit Qendror Bankar të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 20 Mars, 2008, mori vendimet e mëposhtme:

  • Aprovimi i licencës preliminare për Kompaninë e Sigurimit “ELSIG” 
  • Aprovimi i Rregullës së Ndryshuar Bankare XXVI mbi Reklamimin dhe Transparencën e Raportimit të Normës së Interesit