Mbledhja e Gjashtëmbëdhjetë e Bordit Drejtues

09/01/2008

Bordi Drejtues i Autoritetit Qendror Bankar te Kosovës, ne mbledhjen e mbajtur me 11 Dhjetor 2007, mori këto vendime si ne vijim:

  • Ndryshimin e Rregullës 3 te Sigurimeve mbi Sigurimin e Detyrueshem te Autopërgjegjësisë
    Mbledhja e Shtatëmbëdhjetë e Bordit Drejtues

 

Bordi Drejtues i Autoritetit Qendror Bankar te Kosovës, ne mbledhjen e mbajtur me 18 Dhjetor 2007, mori këto vendime si ne vijim:

  • Dhënien e licencës finale TEB Bankës ( Turk Ekonomi Bankasi SH.A)
  • Bashkimin ndërmjet “NLB – Kasabankës” dhe “NLB – Bankës se Re ne një banke te integruar “NLB – Prishtina”
  • Rregulla e Sigurimit te Jetës