Mbledhja e Bordit të BQK-së, më 28 shkurt 2019

28/02/2019

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 28 shkurt 2019, u informua për industrinë e sigurimeve në vend dhe u njoftua me raportin mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv.