Mbledhja e Bordit të BQK-së më 27 shtator 2018

28/09/2018

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 27 shtator 2018, u njoftua me raportin mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv.