Tarifat dhe buletini statistikor

Buletini statistikor mujor janar-maj 2024

Buletini statistikor mujor janar-prill 2024

Buletini statistikor mujor janar mars 2024

Buletini statistikor mujor janar shkurt 2024

Buletini statistikor mujor janar 2024

Buletini statistikor mujor janar-dhjetor 2023

Buletini statistikor mujor janar-nëntor 2023

Buletini statistikor mujor janar-tetor 2023

Buletini statistikor mujor janar-shtator 2023

Buletini statistikor mujor janar-gusht 2023

Buletini statistikor mujor janar-korrik 2023

Buletini statistikor mujor janar-qershor 2023

Buletini statistikor mujor janar-maj 2023

Buletini-statistikor-mujor-Janar-Prill 2023

Buletini statistikor mujor Janar-Mars 2023

Buletini statistikor mujor-Janar-Shkurt 2023

Buletini statistikor mujor- Janar 2023

Buletini statistikor mujor janar-dhjetor 2022

Buletini statistikor mujor janar-nëntor 2022

Buletini-statistikor mujor janar-tetor-2022

Buletini statistikor mujor janar – shtator 2022

Buletini statistikor mujor janar – gusht 2022

Buletini statistikor mujor janar-korrik 2022

Buletini statistikor mujor janar – qershor 2022

Buletini statistikor mujor janar-maj 2022

Buletini statistikor mujor janar-prill 2022

Buletini statistikor mujor janar – mars 2022

Buletini statistikor mujor janar – shkurt 2022

Buletini statistikor mujor janar 2022

Buletini statistikor mujor janar-dhjetor 2021

Buletini statistikor mujor janar-nëntor 2021

Buletini statistikor mujor janar-tetor 2021

Buletini statistikor mujor janar-shtator 2021

Buletini mujor statistikor janar-gusht 2021

Buletini mujor statistikor janar-korrik 2021

Buletini mujor statistikor janar- qershor 2021

Buletini statistikor mujor janar – maj 2021

Buletini-statistikor-mujor-janar-prill-2021

Buletini statistikor mujor janar-mars 2021

Buletini statistikor mujor janar-shkurt 2021

Buletini statistikor mujor Janar 2021

Buletini statistikor mujor Janar – Dhjetor 2020

Buletini statistikor mujor Janar – Nëntor 2020

Buletini statistikor mujor Janar – Tetor 2020

Buletini statistikor mujor Janar – Shtator 2020

Tarifat e MTPL për të gjitha kompanitë e sigurimeve

Tarifat kufitare të policave kufitare me Malin e Zi