Aktuarët e Konfirmuar

Kjo është lista aktuarëve të konfirmuar nga BQK për t’u angazhuar në vlerësime aktuaristike në Republikën e Kosovës për siguruesit nga të cilët janë emëruar.
Përmbajtja e listës përditësohet nga BQK në baza të vazhdueshme.

Ju lutemi kontaktoni aktuarët përkatës të listuar më poshtë për më shumë informata në lidhje me shërbimet që ofrojnë.