Mbahet punëtoria dy ditore e BQK-së me sektorin financiar si dhe Bankën Botërore

01/02/2024

Nën organizimin e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në vazhdën e takimit të Këshillit Kombëtar të Pagesave, më 1 dhe 2 shkurt po mbahet punëtoria e fokusuar në tematikat kryesore që lidhen me sistemin e pagesave, direktivat e Bashkimit Evropian, praktikat e vendeve të tjera dhe reflektimin e tyre në draftin e Ligjit të Sistemit të Pagesave, që pritet të procedohet nga BQK-ja në muajin në vijim.

Kjo punëtori mbahet me mbështetjen  e projektit të Bankës Botërore (BB), të sponsorizuar nga Bashkimi Evropian, Modernizimi i Sistemit të Pagesave të Vendeve të Ballkanit Perëndimor, nën koordinimin e Këshillit për Bashkëpunim Rajonal (RCC).

Pjesëmarrës në ketë takim ishin përfaqësuesit e BQK-së, institucioneve financiare bankare dhe jobankare, ekspertët e BB-së në përbërje të Holti Banka, Oya Pinar Ardic Alper, Bernardo Leal Correia Antunes Barradas, Peter Christian Moeller Jensen, Edlira Dashi, Blerta Qerimi, Ministrisë Federale të Financave të Gjermanisë, znj. Leila Maxhuni, si dhe prezantues tjerë të bankave qendrore dhe komerciale të BE-së, përfshirë, znj. Silvia Di Lillo përfaqësues të Këshillit Evropian të Pagesave (EVP).

Takimin me fjalë përshëndetëse e hapi Guvernatori Ahmet Ismaili, i cili falënderoi lidershipin dhe ekipin e Bankës Botërore dhe të gjithë të pranishmit, duke shtuar se kjo reformë do të ketë ndikim pozitiv në gjithë ekonominë e vendit, jetën e qytetarëve, lëvizjen e lirë të kapitalit, si dhe të bëjë të mundur anëtarësimin në SEPA.

Gjithashtu, fjalë përshëndetëse pati drejtori i BB-së për Kosovën, Massimiliano Paolucci, i cili përmendi përfitimet kryesore që ka për Kosovën modernizimi i sistemit të pagesave, duke nënvizuar gatishmërinë e plotë për të mbështetur BQK-në në rrugën e nisur drejt këtyre avancimeve, për çka edhe BB-ja është e kënaqur të jetë partnere.

BQK është e zotuar në Planin Strategjik që të reformojë sistemin e pagesave duke arritur një sistem efikas të pagesave të shpejta lokale, i cili pas anëtarësimit në SEPA, është i gatshëm të ndërlidhet me sistemin e pagesave të BE-së, i njohur si TIPS.

Mbështetja e partnerëve zhvillimor në këto procese komplekse dhe të nivelit botëror nga aspekti i metodologjive dhe infrastrukturës, është thelbësore në arritjen e objektivave të BQK-së, për çka BQK-ja ju shpreh mirënjohjen dhe falënderimin e saj.