Lajmet e fundit

Guvernatori Ismaili takoi Ambasadorin turk Sh. T. Tunç Angılı

08/12/2023
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, z. Ahmet Ismaili ka pritur në takim njoftues Ambasadorin e Republikës së Turqisë në vendin tonë, Sh. T. Tunç Angılı.Guvernatori Ismaili në këtë takim ka njoftuar për aktivitetet aktuale dhe planet e BQK-së në funksion të realizimit…

Guvernatori Ismaili takon Zëvendësministrin e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Kreshnik Ahmeti

08/12/2023
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, z. Ahmet Ismaili me bashkëpunëtorë ka takuar Zëvendësministrin e Punëve të Jashtme dhe të Diasporës, z. Kreshnik Ahmeti. Në këtë takim është diskutuar për koordinimin e çështjeve të anëtarësimeve të Republikës së Kosovës në organizatat dhe mekanizmat…

Guvernatori Ismaili takon zyrtarët e lartë të Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë

06/12/2023
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Ahmet Ismaili me bashkëpunëtorë ka takuar zyrtarët e lartë nga Zyra e Bashkimit Evropian, z. Johannes Stenbaek Madsen – Shef i Sektorit të Bashkëpunimit dhe znj. Paulina Stanoeva – Menaxhere e Programit, ku ndër të tjera u…

Guvernatori Ismaili priti në takim Drejtorin për marrëdhënie ndërkombëtare të Autoritetit britanik të Mbikëqyrjes Financiare, Ruairi O’Connell

05/12/2023
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Ahmet Ismaili me bashkëpunëtorë ka takuar Drejtorin për marrëdhënie ndërkombëtare të Autoritetit britanik të Mbikëqyrjes Financiare (FCA), Z. Ruairi O’Connell. Guvernatori Ismaili dhe Zëvendësguvernatori Dardan Fusha në këtë takim shpalosen planet e BQK-së në funksion të realizimit…

Publikohen statistikat e sektorit të jashtëm

05/12/2023
Sipas kalendarit të publikimeve BQK publikoi statistikat e Bilancit të Pagesave (BP) për muajin shtator 2023 (https://bqk-kos.org/statistikat/serite-kohore/). Bilanci i pagesave deri në fund të shtatorit 2023 u karakterizua me një deficit të llogarisë rrjedhëse në vlerë prej 391.1 milionë euro i cili tregon një përmirësim…

Bordi i Bankës Qendrore miratoi Rregulloren për Strukturën dhe Përdorimin e Identifikuesit Unik të Llogarisë së Pagesës (IBAN) për Transaksionet Kombëtare dhe Ndërkombëtare

04/12/2023
Bordi i Bankës Qendrore, në mbledhjen e datës 29 nëntor 2023, miratoi Rregulloren për Strukturën dhe Përdorimin e Identifikuesit Unik të Llogarisë së Pagesës për Transaksionet Kombëtare dhe Ndërkombëtare, e cila do të mundësojë pajisjen me kodin e identifikimit (i njohur si KIO) të llogarive…

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës jep udhëzime shtesë për kujdes të shtuar nga monedhat e falsifikuara në qarkullim

01/12/2023
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK) në vijim të komunikatës dhe udhëzimeve të datës 7 nëntor 2023, me qëllim të udhëzimeve shtesë dhe sqarimit të paqartësive të ngritura, njofton qytetarët dhe bizneset se të gjitha denominimet në Euro të kartëmonedhave dhe monedhave të vërteta…

Vendimet e Bordit të BQK-së më 29 nëntor 2023

30/11/2023
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 29 nëntor 2023, mori vendimet si në vijim: Vendim për miratimin e Rregullores për Plotësimin dhe Ndryshimin Rregullores për Auditim të Jashtëm të Bankave; Vendim për miratimin e Rregullores për Strukturën dhe…

Publikohen statistikat financiare për institucionet tjera financiare (jo banka) dhe remitancat për muajin tetor 2023

27/11/2023
BQK sipas kalendarit të publikimeve publikoi statistikat për institucionet tjera financiare për muajin tetor 2023; https://bqk-kos.org/statistikat/serite-kohore/. Njëkohësisht, u publikuan remitancat për muajin shtator dhe ato preliminare për tetor 2023. Ndërmjetësit tjerë financiar Asetet e ndërmjetësve tjerë financiar në fund të muajit tetor 2023 janë rritur…

Publikohen statistikat bankare për muajin tetor 2023

24/11/2023
Sipas kalendarit të publikimeve BQK publikoi statistikat  bankare për muajin tetor 2023 (https://bqk-kos.org/statistikat/serite-kohore/). Asetet e bankave komerciale në muajin tetor 2023 kanë shënuar rritje për 11.7 milionë euro e që është 0.16% më e lartë krahasuar me muajin paraprak duke arritur vlerën 7.17 miliardë euro.…

Guvernatori Ismaili priti në takim drejtuesit e Fondit Kosovar për Garanci Kreditore

24/11/2023
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Ahmet Ismaili ka pritur në takim drejtuesit e Fondit Kosovar për Garanci Kreditore (FKGK) i kryesuar nga kryesuesi i Bordit të Drejtorëve, z. Agan Azemi, Drejtori Menaxhues, z. Besnik Berisha dhe Anëtari i Bordit si përfaqësues i…

Guvernatori Ismaili takoi Grupin Punues të Komisionit për Ekonomi për mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për Tregti me Jashtë

24/11/2023
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Ahmet Ismaili me bashkëpunëtorë ka takuar Grupin Punues për mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për Tregti me Jashtë i përbërë nga deputetët z. Hyseni, z. Thaçi dhe Koordinatori i Komiteteve në Kuvendin e Republikës së Kosovës, z.…

Guvernatori Ismaili takoi Zëvendësambasadorin gjerman Matthias Conrad

22/11/2023
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Ahmet Ismaili me bashkëpunëtorë ka takuar Zëvendësambasadorin e Federatës së Gjermanisë në vendin tonë njëherësh Shef i Seksionit Ekonomik, z. Matthias Conrad. Guvernatori Ismaili dhe Zëvendësguvernatori Dardan Fusha në këtë takim shpalosen planet e BQK-së në funksion…

Guvernatori Ismaili priti në takim delegacionin e lartë nga CIPFA që po qëndron në Republikën e Kosovës

21/11/2023
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Ahmet Ismaili me bashkëpunëtorë priti në takim delegacionin e lartë nga Instituti i Pavarur i Financave Publike dhe Kontabilitetit (CIPFA), me seli në Londër, përfaqësuar nga z. Hamid, Drejtor për Çështje Ndërkombëtare dhe z. Watkins, Udhëheqës i…

Bordi Ekzekutiv i FMN-së vlerëson progresin e BQK-së: Banka Qendrore e Republikës së Kosovës ka një momentum të ri në zbatim të reformave dhe po punon në forcimin e strukturave qeverisëse të saj

17/11/2023
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK) po punon në forcimin e strukturave të saj qeverisëse, me mbështetjen e Fondit Monentar Ndërkombëtar (FMN). Kështu thuhet në rishikimin më të ri të Bordit Ekzekutiv të FMN-së mbi Marrëveshjen Stand-By dhe Programit për Reziliencë dhe Qëndrueshmëri për…

Një delegacion i lartë i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës i kryesuar nga Guvernatori Ismaili po merr pjesë në takime të nivelit të lartë në Bankën Qendrore Evropiane

16/11/2023
Një delegacion i lartë i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK), i kryesuar nga Guvernatori Ahmet Ismaili po merr pjesë në takime të nivelit të lartë në Bankën Qendrore Evropiane (BQE) me guvernatorët dhe zëvendësguvernatorët e gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor, lidhur me integrimin…

Publikohen statistikat e BQK-së (pasqyra dhe bilanci i gjendjes) tetor 2023

16/11/2023
Sipas kalendarit të publikimeve BQK publikoi bilancin e gjendjes, pasqyrën e BQK-së dhe asetet rezervë - tetor 2023 (https://bqk-kos.org/statistikat/serite-kohore/). Asetet e BQK-së në muajin tetor 2023 arritën vlerën prej 1.84 miliard euro, duke shënuar zvogëlim për 85.3 milionë euro krahasuar me muajin paraprak. Rënies së…

Guvernatori Ismaili shpalos kërkesat dhe pritjet nga institucionet financiare jobankare me aktivitet kredidhënës

15/11/2023
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Ahmet Ismaili priti në takim drejtuesit e institucioneve financiare jobankare me aktivitet kredidhënës, lizing dhe faktoring, ku diskutuan lidhur me zhvillimet, sfidat dhe perspektivën e zhvillimit të tregut në vend. Rishikimi i kornizës ligjore dhe rregullative dhe…

Guvernatori Ismaili: Avancimi dhe digjitalizimi i shërbimeve financiare, produkteve alternative të financimit kontribuojnë në gjithëpërfshirje financiare, rritjen e konkurrencës, zvogëlimin e informalitetit dhe integrimin rajonal në vendet e BE-së

14/11/2023
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Ahmet Ismaili në fjalën hyrëse të konferencës "Bankat, fintekët dhe bizneset: Ndërtimi i sinergjive për përshpejtimin e qasjes në financa", bashkëorganizuar USAID nga BQK-ja, theksoi se institucioni më i lartë financiar në vend është duke zhvilluar projekte…

Guvernatori Ismaili shpalos pritjet dhe kërkesat nga institucionet financiare jobankare

13/11/2023
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Ahmet Ismaili së bashku me Zëvendësguvernatorin Dardan Fusha, priti në takim drejtuesit e institucioneve financiare jobankare, ku diskutuan lidhur me zhvillimet, sfidat dhe perspektivën e zhvillimit të tregut, me fokus në kujdesin e duhur, rreziqet dhe aspektet…

Guvernatori Ismaili takon dekanët e fakulteteve me drejtime të ekonomisë, flasin për bashkëpunimin e BQK-së dhe institucioneve akademike

13/11/2023
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Ahmet Ismaili së bashku me Zëvendësguvernatorin Dardan Fusha kanë takuar drejtuesit e fakulteteve me drejtime të ekonomisë, ku me këtë rast kanë biseduar për bashkëpunimin ndërinstitucional në shumë fusha, duke përfshirë hulumtimet dhe konferencat shkencore. Gjatë takimit…

Avancimi i operacioneve me para të gatshme të BQK-së në bashkëpunim me Bankën Qendrore të Italisë

10/11/2023
Në kuadër të Fazës II të Programit të Forcimit të Kapaciteteve të Bankave Qendrore në Ballkanin Perëndimor me Synim të Integrimit në Sistemin Evropian të Bankave Qendrore, në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK) më 7 dhe 8 nëntor 2023 u realizua misioni i…

Guvernatori Ismaili shpalos kërkesat dhe pritjet nga industria e sigurimeve si zhvillimet e nevojshme dhe avancimin e shërbimeve për mbrojtje financiare ndaj policëmbajtësve

09/11/2023
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Ahmet Ismaili priti në takim drejtuesit e kompanive të sigurimeve, ku diskutoi lidhur me zhvillimet, sfidat dhe perspektivën e zhvillimit të tregut të kësaj industrie. Fokus në takim iu dha nevojës për rritjen e cilësisë, digjitalizimit të…

Guvernatori Ismaili: Edukimi i vazhdueshëm profesional, cilësia e raportimit financiar dhe auditimit ndikon në ruajtjen e stabilitetit financiar dhe zhvillimin e sektorit privat

08/11/2023
Edukimi i vazhdueshëm profesional, cilësia e raportimit financiar dhe auditimit ndikon në ruajtjen e stabilitetit financiar dhe zhvillimin e sektorit privat, është shprehur Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Ahmet Ismaili. Guvernatori Ismaili gjatë fjalës hyrëse në konferencën "Krijimi i vlerave – porta…

Guvernatori Ismaili pritet në takim nga Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Glauk Konjufca

08/11/2023
Në vazhdën e takimeve me krerët e institucioneve kushtetuese, Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Ahmet Ismaili ka zhvilluar takim pune me Kryetarin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, z. Glauk Konjufca. Guvernatori Ismaili gjatë takimit e ka informuar Kryekuvendarin Konjufca lidhur me…

Guvernatori Ismaili pritet në takim nga Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti

07/11/2023
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Ahmet Ismaili është pritur në takim pune nga Kryeministri i Republikës së Kosovës. z. Albin Kurti. Guvernatori Ismaili gjatë këtij takimi e njoftoi Kryeministrin Kurti mbi zhvillimet e fundit dhe objektivat e BQK-së, duke shtuar se sistemi…

Deklaratë e përbashkët nga takimi i mbajtur ndërmjet institucioneve të Republikës së Kosovës lidhur me luftimin e falsifikimit të parasë

07/11/2023
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës, në bashkërendim me Policinë e Kosovës, Agjencinë e Kosovës për Forenzikë, Doganat e Kosovës, Administratën Tatimore të Kosovës, Njësinë e Inteligjencës Financiare, Inspektoratin e Tregut dhe Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, duke njohur rëndësinë që ka furnizimi me para…

Guvernatori Ismaili pritet në takim nga Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani

03/11/2023
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Ahmet Ismaili është pritur në takim pune nga Presidentja e Republikës së Kosovës. Znj. Vjosa Osmani. Guvernatori Ismaili gjatë këtij takimi e njoftoi Presidenten Osmani mbi zhvillimet e fundit në sistemin financiar dhe mbi punën dhe aktivitetet…

Publikohen statistikat e sektorit të jashtëm

01/11/2023
Sipas kalendarit të publikimeve BQK publikoi statistikat e Bilancit të Pagesave (BP) për muajin gusht 2023. (https://bqk-kos.org/statistikat/serite-kohore/). Bilanci i pagesave deri në fund të gushtit 2023 u karakterizua me një deficit të llogarisë rrjedhëse në vlerë prej 220.2 milionë euro i cili tregon një përmirësim…

Guvernatori Ismaili për Ditën Botërore të Kursimeve: BQK-ja nëpërmjet edukimit financiar ka për qëllim vetëdijesimin e qytetarëve për rëndësinë e financave dhe kursimeve

31/10/2023
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës nëpërmjet edukimit financiar do të kontribuojë në vetëdijesimin e qytetarëve për rëndësinë e përgjegjësisë financiare për kursime në të ardhmen. Kështu është shprehur Guvernatori Ahmet Ismaili para ligjëratës të mbajtur para nxënësve të Gjimnazit "Xhevdet Doda", në hapësirat e…

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës shpall konkurs për Ese me titull: “Kursej me mençuri – Investoj në të ardhmen time”

31/10/2023
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK) shpall konkurs për nxënësit e klasave X - XII të shkollave të mesme të Kosovës, të realizojnë punime (Ese) mbi konceptin e tyre për kursimet: çka janë kursimet, si të krijohet shprehia e kursimit të parave, pse janë…

Guvernatori Ismaili: BQK-ja po punon në avancimin e kornizës rregullative që lidhet me vlerësimin e pronave të paluajtshme nga sektori financiar

27/10/2023
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës i kushton një rëndësi të veçantë vlerësimit të pronave të paluajtshme nga sektori financiar, tha Guvernatori Ahmet Ismaili në forumin "Vlera e përafërt e tregut dhe çmimet e shitblerjes së pronave të paluajtshme". Guvernatori Ismaili në fjalën hyrëse të…

Guvernatori Ismaili priti në takim njoftues Bordin e Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës

27/10/2023
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK), z. Ahmet Ismaili me ekipin e tij priti në takim anëtarët e Bordit të Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës (Trusti), të prirë nga Kryesuesi i Bordit, z. Emanuel Bajra, i shoqëruar nga znj. Mimoza Mustafa,…

BQK dhe AIP bashkërendojnë veprimet për sigurinë dhe ruajtjen e të dhënave të qytetarëve të Republikës së Kosovës

26/10/2023
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK), z. Ahmet Ismaili ka pritur në takim Komisionerën e Agjencisë për Informim dhe Privatësi (AIP), znj. Krenare Sogojeva-Dërmaku.Gjatë këtij takimi është diskutuar që BQK-ja dhe AIP-ja të bashkërendojnë veprimet për sigurinë dhe ruajtjen e të dhënave…

ÇMIMI I BQK-SË PËR EKONOMISTË TË RINJ

26/10/2023
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK) me qëllim të promovimit të hulumtimeve, në kuadër të edukimit financiar, fton të gjithë studiuesit që të marrin pjesë në çmimin e BQK-së për ekonomistët e rinj.Në këtë drejtim, Banka Qendrore e Republikës së Kosovës shpall: KONKURS PËR…

Vendimet e Bordit te BQK-së më 26 tetor 2023

26/10/2023
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 26 tetor 2023, mori vendim për emërimin e z. Dardan Fusha, Zëvendësguvernator për Operacione Bankare të Bankës Qendrore. Gjithashtu, Bordi u njoftua me Raportin Mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv.

Publikohen statistikat financiare për institucionet tjera financiare (jobanka), remitancat dhe tregtia e mallrave për muajin shtator 2023

26/10/2023
BQK sipas kalendarit të publikimeve publikoi statistikat për institucionet tjera financiare për muajin shtator 2023; https://bqk-kos.org/statistikat/serite-kohore/). Njëkohësisht, u publikuan remitancat për muajin gusht dhe ato preliminare për shtator 2023.  Ndërmjetësit tjerë financiar Asetet e ndërmjetësve tjerë financiar në fund të muajit shtator 2023 janë rritur…

Guvernatori Ismaili: BQK-ja e angazhuar për të ruajtur stabilitetin e sistemit financiar që lidhet me sigurinë kibernetike, me bashkërendim ndërinstitucional dhe edukim financiar

25/10/2023
Kërcënimi kibernetik vazhdon të evoluojë dhe të bëhet më kompleks në mesin e digjitalizimit të vazhdueshëm, rritjes së varësive nga palët e treta dhe tensionet gjeopolitike, ndërsa Banka Qendrore e Republikës së Kosovës mbetet e angazhuar për të ruajtur stabilitetin e sistemit bankar dhe atë…

Publikohen statistikat bankare për muajin shtator 2023

23/10/2023
Sipas kalendarit të publikimeve BQK publikoi statistikat bankare për muajin shtator 2023 (https://bqk-kos.org/statistikat/serite-kohore/). Asetet e bankave komerciale në muajin shtator 2023 kanë shënuar rritje me rreth 67.6 milionë euro krahasuar me muajin paraprak. Në shtator 2023, vlera e aseteve të bankave komerciale ishte 7.16 miliardë…

Guvernatori Ismaili flet për sfidat e sektorit të sigurimeve në konferencën ndërkombëtare që u mbajt në Tiranë: Ky treg ka potencial të madh për zhvillim të mëtutjeshëm

18/10/2023
Nën organizimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë së Republikës së Shqipërisë (MFE), Autoritetit për Mbikëqyrje Financiare (AMF), Bankës Botërore (BB), Ambasadës së Zvicrës dhe Financat për Zhvillim (F4D), në Tiranë është mbajtur konferenca "Zhvillimi i Sektorit të Sigurimeve në Evropën Juglindore - mundësitë dhe…

Përfundimi i Misionit të Ekipit të FMN-së: Zgjedhja e Guvernatorit të BQK-së i ka dhënë shtysë të re zbatimit të reformave fiskale dhe financiare në Kosovë

17/10/2023
Një Mision i Fondit Monetar Ndërkombëtar i udhëhequr nga Z. Gabriel Di Bella ka vizituar Republikën e Kosovës gjatë periudhës 25 shtator - 6 tetor 2023, për diskutime mbi rishikimet e para të Marrëveshjes së kujdesit paraprak Stand-By (SBA) dhe Instrumentit të Reziliencës dhe Qëndrueshmërisë…

Guvernatori i BQK-së priti në takim Ekipin e Finance in Motion GmbH – Fondi Evropian për Evropën Juglindore, Zyra në Kosovë

17/10/2023
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës z. Ahmet Ismaili me bashkëpunëtorë, priti sot në takim znj. Venera Hoxha, Kryesuese e Zyrës Finance in Motion GmbH - Fondit Evropian për Evropën Juglindore (EFSE), në Kosovë dhe Shqipëri, së bashku me ekipin e saj.Guvernatori Ismaili…

Publikimi i statistikave për BQK-në (pasqyra dhe bilanci i gjendjes) shtator 2023

16/10/2023
Sipas kalendarit të publikimeve BQK publikoi Bilancin e Gjendjes, Pasqyrën e BQK-së dhe Asetet Rezervë: shtator 2023 (https://bqk-kos.org/statistikat/serite-kohore/). Asetet e BQK-së në muajin shtator 2023, kanë shënuar rritje për 29.5 milionë euro. Vlera e aseteve të BQK-së me 30 shtator 2023 ishte rreth 1.92 miliardë…

Guvernatori Ismaili pas anëtarësimit të BQK-së në Programin RAMP të Thesarit të Bankës Botërore: Kjo Marrëveshje shënon progres të rëndësishëm në marrëdhëniet tona institucionale

13/10/2023
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK), Ahmet Ismaili ka nënshkruar me Zëvëndëspresidentin e Bankës Botërore dhe njëherësh Drejtor i Thesarit, z. Jorge Familiar, Marrëveshjen për anëtarësimin e BQK-së në Programin e Partneritetit për Këshillimin dhe Menaxhimin e Rezervave (RAMP) me Thesarin e…

Guvernatori Ismaili takoi guvernatorë të bankave qendrore dhe përfaqësues të lartë të institucioneve financiare botërore në Marakesh

13/10/2023
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK), Ahmet Ismaili në ditën e katërt të qëndrimit të tij në takimet vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN) dhe Bankës Botërore (BB) që po mbahen në Marakesh, ka zhvilluar takime me guvernatorë të bankave qendrore dhe…

Guvernatori Ismaili gjatë qëndrimit në Marakesh vazhdon të zhvillojë takime me zyrtarë të lartë të FMN-së, BB-së dhe IFC-së

12/10/2023
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK), Ahmet Ismaili gjatë qëndrimit të tij në Marakesh po vazhdon të zhvillojë takime me zyrtarë të lartë të Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN), Bankës Botërore (BB) dhe Korporatës Financiare Ndërkombëtare (IFC). Në ditën e tretë të takimeve…

Fillon bashkëpunimi bilateral mes BQK-së dhe Bankës së Lituanisë në fushën e sigurisë së teknologjisë së informacionit

12/10/2023
Në kuadër të Fazës II të Programit të Forcimit të Kapaciteteve të Bankave Qendrore në Ballkanin Perëndimor me Synim të Integrimit në Sistemin Evropian të Bankave Qendrore, në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës filloi realizimi i një mase bilaterale me Bankën Qendrore të Lituanisë…

Guvernatori Ismaili zhvilloi takime me zyrtarë të lartë të FMN-së dhe BB-së në Marakesh

11/10/2023
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK), Ahmet Ismaili ka zhvilluar takime me zyrtarë të lartë të Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN) dhe Bankës Botërore (BB). Gjatë pjesëmarrjes në takimet vjetore të FMN-së dhe BB-së, Guvernatori Ismaili ka takuar Zëvendëspresidenten e BB-së për Evropën…

Një delegacion i lartë i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës po merr pjesë në takimet vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore

09/10/2023
Një delegacion i lartë i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, i kryesuar nga Guvernatori Ahmet Ismaili, me pjesëmarrjen e Kryetarit të Bordit, Bashkim Nurboja dhe Ushtruesit të Detyrës së Drejtorit të Mbikëqyrjes Bankare, Blerim Terziqi po merr pjesë në takimet vjetore të Fondit Monetar…

Guvernatori Ismaili pjesëmarrës në konferencën ndërkombëtare ekonomike të organizuar nga ASHAK-u dhe ASHSH-ja

06/10/2023
Nën organizimin e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës (ASHAK) dhe Akademisë së Shkencave të Shqipërisë (ASHSH), në Prishtinë është duke u mbajtur konferenca ndërkombëtare "Sfidat dhe perspektivat e bashkëpunimit ekonomik Kosovë - Shqipëri dhe rajon".Në fjalën përshëndetëse, Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës…

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë z. Gent Sejko vizitoi Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës

05/10/2023
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK), z. Ahmet Ismaili, priti në takim zyrtar Guvernatorin e Bankës së Shqipërisë (BSH), z. Gent Sejko. Guvernatori Sejko vizitoi BQK-në, ku e uroi edhe personalisht për detyrën Guvernatorin Ismaili dhe i ofroi bashkëpunim dhe mbështetjen e…

Guvernatori Ismaili në Forumin për Financat e Qëndrueshme: BQK-ja e përkushtuar për të forcuar stabilitetin financiar që lidhet me rreziqet e mjedisit në Republikën e Kosovës

05/10/2023
Me bashkëorganizimin e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK), Shoqatës së Bankave të Kosovës (SHBK), Korporatës Financiare Ndërkombëtare (IFC) dhe Rrjetit për Qëndrueshmërinë e Bankave dhe Financave, në partneritet me Sekretariatin Shtetëror të Zvicrës për Çështje Ekonomike (SECO), për herë të parë në Prishtinë…

Guvernatori i BQK-së priti në takim Drejtorin e ri të Korporatës Financiare Ndërkombëtare për Vendet e Ballkanit Perëndimor

04/10/2023
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës z. Ahmet Ismaili me bashkëpunëtorë, priti sot në takim drejtorin e ri të Korporatës Financiare Ndërkombëtare për Vendet e Ballkanit Perëndimor z. Nicolas Marquier  me ekipin e tij. Z. Marquirer e uroi për detyrën  Guvernatorin Ismaili dhe…

Guvernatori Ismaili takoi drejtuesit e lartë të Këshillit të Byrove për Kartonin e Gjelbër në Bruksel

04/10/2023
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK), z. Ahmet Ismaili takoi drejtuesit e lartë të Këshillit të Byrove në Bruksel, znj. Sandra Schwarz – Presidente dhe znj. Greet Flore – Drejtoreshë Menaxhuese. Pjesë e delegacionit ishin edhe përfaqësuesit nga Byroja Kosovare e Sigurimit…

Publikohen statistikat e sektorit të jashtëm

04/10/2023
Sipas kalendarit të publikimeve BQK publikoi statistikat e Bilancit të Pagesave (BP) për muajin korrik 2023, Pozicioni i Investimeve Ndërkombëtare, Borxhi i Jashtëm i Kosovës dhe Llogaritë Financiare  për tremujorin e dytë 2023 (https://bqk-kos.org/statistikat/serite-kohore/). Bilanci i pagesave deri në fund të korrikut 2023 u karakterizua…

Guvernatori Ismaili merr pjesë në Forumin Ndërkombëtar të organizuar nga Banka Qendrore e Maqedonisë së Veriut

29/09/2023
Me ftesë të Guvernatores së Bankës Qendrore të Maqedonisë së Veriut znj. Anita Angelovska Bezhoska, Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës me stafin po merr pjesë në Forumin Ndërkombëtar me temë "Riaktivizimi i inflacionit dhe realitetet e reja gjeopolitike që ndikojnë në ridizajnimin e…

Guvernatori i BQK-së z. Ismaili priti në takim Shefin e BERZH-it për Kosovën

28/09/2023
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës z. Ahmet Ismaili me bashkëpunëtorë, priti sot në takim Shefin e BERZH-it në Kosovë z. Sergiy Maslichenko. Z. Maslichenko së bashku me ekipin e tij e uruan Guvernatorin z. Ismaili për emërimin në pozitën e Guvernatorit të…

Vendimet e Bordit të BQK-së më 28 shtator 2023

28/09/2023
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 28 shtator 2023, u njoftua me Raportin Mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv.

Guvernatori i BQK-së z. Ismaili priti në takim delegacionin e lartë të FMN-së nga Uashingtoni

27/09/2023
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës z. Ahmet Ismaili me bashkëpunëtorë, priti sot në takim delegacionin e FMN-së, të udhëhequr nga Shefi i Misonit në Uashington z. Gabriel Di Bella. Misioni do të qëndrojë për disa ditë në Republikën e Kosovës në kuadër…

Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës z. Ismaili merr pjesë në Forumin e Ministrave të Ekonomisë të procesit të Berlinit në Tiranë

26/09/2023
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës z. Ismaili merr pjesë në Forumin e Ministrave të Ekonomisë në kuadër të procesit të Berlinit në Tiranë, i titulluar “Tregu i përbashkët rajonal – një hap drejt Tregut Unik të BE-së”. Në këtë forum të nivelit…

Publikohen statistikat financiare, remitancat dhe tregtia e mallrave për muajin gusht 2023 për institucionet tjera financiare (jobanka)

26/09/2023
BQK sipas kalendarit të publikimeve publikoi statistikat për institucionet tjera financiare për muajin gusht 2023; https://bqk-kos.org/statistikat/serite-kohore/). Njëkohësisht u publikuan remitancat për muajin korrik dhe ato preliminare për gusht 2023.  Ndërmjetësit tjerë financiarë Asetet e ndërmjetësve tjerë financiarë në fund të muajit gusht 2023 janë rritur…

Guvernatori Ismaili u takua me Ambasadorin e BE-së në Kosovë z. Szunyog

25/09/2023
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës z. Ismaili me bashkëpunëtorë, priti sot në një takim Ambasadorin e Bashkimit Evropian në Kosovë z. Tomas Szunyog dhe znj. Eva Palatova zv. Shefe e zyrës së BE-së. Guvernatori Ismaili shpalosi planet e BQK-së në funksion të…

Publikohen statistikat bankare për muajin gusht 2023

23/09/2023
Sipas kalendarit të publikimeve BQK publikoi statistikat e bankare për muajin gusht 2023 (https://bqk-kos.org/statistikat/serite-kohore/). Treguesit e veçuar që karakterizuan sektorin bankar gjatë kësaj periudhe ishin: Asetet dhe investimet Asetet e bankave komerciale në muajin gusht 2023 kanë shënuar rritje me rreth 148.8 milionë euro krahasuar…

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës mori pjesë në Programin kundër kartëmonedhave dhe monedhave euro të falsifikuara

22/09/2023
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës mori pjesë në programin e trajnimit për institucionet e Republikës së Kosovës që merren me luftën kundër parave të falsifikuara, me theks të veçantë për kartëmonedhat dhe monedhat euro i cili u organizua më 20 dhe 21 shtator 2023,…

Guvernatori priti delegacionin e lartë të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës

21/09/2023
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës z.Ismaili, priti në takim të emëruarit e rinj z. Micah Savidge - Udhëheqës të Sektorit Ekonomik dhe z.Alexander Albertine - Drejtor i Zyrës për Zhvillim Ekonomik (USAID) të SHBA-ve në Kosovë. Guvernatori Ismaili uroi dy drejtuesit e…

Guvernatori i BQK-së Ahmet Ismaili me bashkëpunëtorë ka mirëpritur në takim Drejtoreshën Ekzekutive të OEGJK-së Nora Hasani

20/09/2023
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës z. Ahmet Ismaili me bashkëpunëtorë ka mirëpritur në takim Drejtoreshën Ekzekutive të Odës Ekonomike Gjermano-Kosovare znj. Nora Hasani. Guvernatori e falënderoi znj. Hasani për punën dhe kontributin e Odës Ekonomike Gjermano-Kosovare në mbështetje të ekonomisë së Kosovës.Në…

Banka Qendrore dhe Dhoma e Tregtisë dhe Afarizmit dakordohen për të rritur bashkëpunimin

20/09/2023
Në takim, janë diskutuar çështjet dhe sfidat me të cilat po përballen bizneset e të cilat i përfaqëson Dhoma e Tregtisë dhe Afarizmit. Me këtë rast Kryetari i Bordit Drejtues të Dhomës së Tregtisë dhe Afarizmit z.Skender Krasniqi, ka potencuar se me BQK-në kanë vënë…

Guvernatori Ismaili priti në takim delegacionin e Programit të Sektorit Financiar (FinSAC) të Bankës Botërore të kryesuar nga z.Vahe Vardanyan

19/09/2023
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës z. Ahmet Ismaili me bashkëpunëtorë ka mirëpritur në takim delegacionin e Programit të Sektorit Financiar (FinSAC) të Bankës Botërore me seli në Vjenë të kryesuar nga z. Vahe Vardanyan.Z. Vardanyan së bashku me ekipin e tij e…

Publikimi i statistikave për BQK-në (pasqyra dhe bilanci i gjendjes) 2023

15/09/2023
Sipas kalendarit të publikimeve BQK publikoi bilancin e gjendjes dhe pasqyrën e BQK-së: gusht 2023 (https://bqk-kos.org/statistikat/serite-kohore/). Asetet e BQK-së në muajin gusht 2023  kanë shënuar rritje për 76.6 milionë euro. Vlera e aseteve të BQK-së më 31 gusht 2023 ishte rreth 1.9 miliardë euro. Rritjes…

Guvernatori Ismaili ndau certifikatat për studentët që përfunduan programin e praktikës profesionale për vitin 2023 në BQK

13/09/2023
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, z. Ahmet Ismaili ndau certifikatat për studentët e universiteteve publike dhe kolegjeve private, që përfunduan me sukses programin e praktikës profesionale për vitin 2023 në BQK.Me këtë rast Guvernatori Ismaili përgëzoi studentët për sjelljen e tyre në…

Guvernatori Ismaili priti shefin e ri të Zyrës regjionale të FMN-së për Ballkanin Perëndimor z. Sebastian Sosa

06/09/2023
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës z. Ahmet Ismaili me bashkëpunëtorë ka mirëpritur në takim Z. Sebastian Sosa, Shefi i ri i Zyrës Regjionale të FMN-së, për Ballkanin Perëndimor në Vjenë, i cili mbulon edhe Kosovën. Ish shefja znj. Stephanie Eble së bashku…

Guvernatori Ismaili priti shefin e Zyrës së Bankës Botërore për Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut z. Paolucci

06/09/2023
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, z. Ahmet Ismaili me bashkëpunëtorë ka mirëpritur në takim z. Massimiliano Paolucci, shefin e Zyrës së Bankës Botërore për Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut dhe ekipin e tij.Guvernator Ismaili falënderoj Bankën Botërore për mbështetjen e vazhdueshme dhënë…

Bordi i BQK-së aprovon Rregulloren për Sistemin e Pagesave Ndërbankare të Kosovës

04/09/2023
Bordi i Bankës Qendrore, më 31 gusht 2023 miratoi ndryshimet e Rregullores për Sistemin e Pagesave Ndërbankare të Kosovës – KIPS, me qëllim të rritjes së efikasitetit të shërbimeve të pagesave, si dhe reflektimit të synimit për zgjerimin e sistemit me institucione tjera të pagesave dhe parave…

Publikohen statistikat e Bilancit të Pagesave për muajin qershor 2023

02/09/2023
Sipas kalendarit të publikimeve BQK publikoi statistikat e Bilancit të Pagesave (BP) për muajin qershor 2023 (https://bqk-kos.org/statistikat/serite-kohore/), Bilanci i pagesave deri në fund të qershorit 2023 u karakterizua nga një deficit i llogarisë rrjedhëse i cili shënoi një vlerë prej 502.7 milionë euro e që…

Vendimet e Bordit të BQK-së më 31 gusht 2023

31/08/2023
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 31 gusht 2023, mori vendimet si në vijim: • Vendim për miratimin e Rregullores për Sistemin e Pagesave Ndërbankare.• Vendim për Miratimin e Rregullores për Menaxhimin e Komisioneve dhe Shpenzimeve Operative të…

Guvernatori i BQK-së z. Ismaili takoi Udhëheqësin e Zyrës për Kosovë dhe Maqedoni Veriore të Korporatës Financiare Ndërkombëtare (IFC), z. Perani

30/08/2023
Në takim u diskutua për zgjerimin e bashkëpunimit në fusha të ndryshme brenda mandatit të dy institucioneve, duke përfshirë: qeverisjen koorporative, bashkëpunimin dhe përfaqësimin ndërkombëtar, financimin e projekteve në vend, pikëpamjet për draftin e ligjit për institucionet mikrofinanciare, gjithëpërfshirjen financiare dhe financimin e qëndrueshëm. Të…

Znj. Kristalina Georgieva, Drejtoreshë e Përgjithshme Menaxhuese e Fondit Monetar Ndërkombëtar uron Guvernatorin z. Ahmet Ismaili

28/08/2023
I nderuar Guvernator Ismaili: Ju lutem pranoni urimet e mia të sinqerta për emërimin tuaj si Guvernator i Bankës Qendrore të  Republikës së Kosovës. Ju uroj juve dhe kolegëve tuaj suksese në punën dhe përpjekjet e vazhdueshme për të promovuar stabilitetin ekonomik, nxitje të gjithëpërfshirjes…

Guvernatori Ahmet Ismaili merr letërurimi nga Drejtori i Departamentit për Evropë i Fondit Monetar Ndërkombëtar z. Kammer

28/08/2023
Me rastin e zgjedhjes së Guvernatorit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, z.Ahmet Ismaili, ka marrë Letër urimi të veçantë nga Drejtori i FMN-së i Departamentit  për Evropë z. Alfred Kammer. Në letrën e urimit , ndër të tjera thuhet: I nderuar Guvernator z.Ismaili,…

Publikohen statistikat financiare, remitancat dhe tregtia e mallrave për muajin korrik 2023 për institucionet tjera financiare (jobanka)

28/08/2023
BQK në vijim të publikimit të statistikave bankare për muajin korrik 2023 (më 23 gusht 2023, https://bqk-kos.org/statistikat/serite-kohore/), sipas kalendarit të publikimeve, ka publikuar statistikat për institucionet tjera financiare për korrik 2023. Njëkohësisht, u publikuan remitancat për muajin qershor dhe ato preliminare për korrik 2023.  Asetet…

Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës u takua me drejtuesit e Shoqatës së Bankave të Kosovës

25/08/2023
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës z. Ahmet Ismaili me bashkëpunëtorët e tij ka takuar Kryetarin e Bordit të Shoqatës së Bankave të Kosovës z. Suat Bakkal dhe Drejtorin e Shoqatës së Bankave të Kosovës z. Petrit Balija.Në këtë takim është diskutuar për situatën…

Guvernatori i Bankës së Shqiperisë z.Gent Sejko uron z.Ahmet Ismailin me rastin e zgjedhjes në pozitën e Guvernatorit të BQK-së

23/08/2023
Me rastin e zgjedhjes Tuaj në detyrën e Guvernatorit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës , kam kenaqësinë e veçantë t’Ju dërgoj në emër të Bankës së Shqiperisë dhe në emrin tim personal, urimet më të mira për një mandat të suksesshëm në drejtimin…

Vendimet e bordit të BQK-së më 10 gusht 2023

10/08/2023
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 10 gusht 2023, mori vendimet si në vijim: • Vendim për shfuqizimin e Vendimit nr. 6/2023; • Vendim për emërimin e z. Dardan Fusha Ushtrues i Detyrës së Zëvendësguvernatorit për Operacione Bankare.

Presidentja Osmani dekretoi z. Ahmet Ismaili në postin e guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës

09/08/2023
Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, pas vendimit të Kuvendit të Kosovës, ka dekretuar guvernatorin e ri të Bankës Qendrore, z.Ahmet Ismaili. Dekretimi u bë duke u bazuar në nenin 84, pikat (4, 27) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, nenit 6 të Ligjit…

Vendimet Bordit të BQK-së më 3 gusht 2023

03/08/2023
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 3 gusht 2023, mori vendimet si në vijim: • Vendim për rishikimin e Buxhetit të vitit 2023. • Vendim për miratimin e pasqyrave financiare të BQK-së për tremujorin e parë të vitit…

U.d Guvernatori Nurboja priti në takim përfaqësues të Fondit Monetar Ndërkombëtar

01/08/2023
Ushtruesi i detyrës së Guvernatorit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Bashkim Nurboja, së bashku me u.d të zëvendësguvernatorit për mbikëqyrje financiare, Nexhat Kryeziu, kanë pritur në takim përfaqësuesit e Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN-së), të cilët po qëndrojnë në Kosovë.Në takim është diskutuar për…

Hyn në fuqi Rregullorja për përfshirjen e të gjithë qytetarëve në tregun financiar

31/07/2023
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës më 20 dhjetor 2022 ka miratuar Rregulloren për qasjen në llogari pagese me shërbime bazike e cila hyn në fuqi më 1 gusht 2023, me përjashtim të nenit 5 paragrafit 4 i cili hyn në fuqi më…

Nënshkruhet Memorandumi i Mirëkuptimit në mes të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës dhe Njësisë për Inteligjencë Financiare

14/07/2023
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës me datë 14 Korrik 2023 ka nënshkruar Memorandumin e Mirëkuptimit me Njësinë për Inteligjencë Financiare.Ky memorandum është nënshkruar në frymën e bashkëpunimit dhe interesit të ndërsjellë dhe ka për qëllim të lehtësoj shkëmbimin e informacionit dhe ngritjen e kapaciteteve…

Ahmet Ismaili zgjedhet Guvernator i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës

14/07/2023
Në seancën plenare të Kuvendit të Republikës së Kosovës, të mbajtur me datë 13 korrik 2023, z. Ahmet Ismaili u zgjodh Guvernator i ri i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës.Në garën për Guvernator ishin dy kandidatë, Ahmet Ismaili dhe Lulzim Ismajli, në votim morën…

Kumtesë për shtyp

07/07/2023
Mbështetur në Ligjin nr. 03/L-209 për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, Paneli për përzgjedhjen e Guvernatorit/es të Bankës Qendrore ka dërguar në Kuvendin e Kosovës dhe Qeveri, listën e kandidatëve të përzgjedhur si në vijim: Ahmet Ismaili - (84.67 pikë, nga 100 maksimale), Lulzim…

Mbahen takimet e Konstituencës së Bankës Botërore dhe të Fondit Monetar Ndërkombëtar në Prishtinë

30/06/2023
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës dhe Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, mirëpriten shtetet anëtare të Konstituencës së Bankës Botërore dhe FMN-së, të cilat këtë vit u mbajtën në Prishtinë. Takimet e Konstituencës së Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, mbahen me përfaqësues të…

Vendimet e Bordit të BQK-së më 26 qershor 2023

26/06/2023
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 26 qershor 2023, mori vendimet si në vijim: Vendim për miratimin e Raportit Vjetor për vitin 2022. Vendim për miratimin e Pasqyrave financiare të BQK-së për vitin 2022.

Vendimet Bordit të BQK-së më 19 qershor 2023

20/06/2023
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 19 qershor 2023, u njoftua me Raportin mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv.

BQK mbështet agjendën e gjelbër në sektorin financiar

20/06/2023
Ushtruesi i detyrës së zëvendësguvernatorit për mbikëqyrje financiare, Nexhat Kryeziu, mori pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit mes Korporatës Financiare Ndërkombëtare (IFC) dhe Shoqatës së Bankave të Kosovës, për promovimin e Financimit të Qëndrueshëm dhe Standardeve Ambientale, Sociale dhe Qeverisëse. Vlerësimi dhe…

BQK ndanë çmimet për esetë më të mira në garën “Planifikoni paratë tuaja, mbillni të ardhmen tuaj”

19/06/2023
Në vazhdën e aktiviteteve vjetore që i zhvillon në kuadër të Programit të Edukimit Financiar, Banka Qendrore e Republikës së Kosovës, ka organizuar ceremoninë e ndarjes së çmimeve për Esenë më të mirë, garë kjo e shpallur gjatë shënimit të Javës Ndërkombëtare të Parasë, me…

U.D Guvernatori Nurboja priti në takim Misionin e FMN-së

15/06/2023
Ushtruesi i detyrës së guvernatorit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Bashkim Nurboja së bashku me U.D të zëvendësguvernatorit për mbikëqyrje financiare, Nexhat Kryeziu, kanë pritur Misionin e FMN-së që po qëndron në Kosovë dhe që po udhëhiqet nga Wouter Bossu, shef i Misionit…

Kuvendit i propozohen pesë kandidatë për anëtarë profesional të FKPK-së

08/06/2023
Komisioni për përzgjedhje të kandidatëve për anëtarë të Bordit Drejtues të FKPK-së, i përbërë nga Guvernatori i përkohshëm i BQK-së, Bashkim Nurboja (kryesues), Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, dhe Auditorja e Përgjithshme, Vlora Spanca, sot ia propozoi Kuvendit për emërim 5 kandidatë…

U.D Guvernatori Nurboja, mori pjesë në konferencën e organizuar nga FMN dhe Banka Kombëtare e Kroacisë

05/06/2023
Ushtruesi i detyrës së Guvernatorit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Bashkim Nurboja, mori pjesë në konferencën e organizuar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, së bashku me Bankën Kombëtare të Kroacisë “Lundrimi për në të ardhmen - politikëbërja në ujërat e rrëmujshme; nxitja e qëndrueshmërisë…

Guvernatori Nurboja, mori pjesë në Samitin e Guvernatorëve në Beçiç të Malit të Zi

29/05/2023
Ushtruesi i Detyrës së Guvernatorit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Bashkim Nurboja ka marrë pjesë në Samitin e Ministrave të Financave, Guvernatorëve të Bankave Qendrore dhe Drejtorëve të Administratave Tatimore të rajonit që po mbahet në Beçiç të Malit të Zi. Temë diskutimi…

Guvernatori Nurboja priti në takim ambasadorin turk Angili

22/05/2023
Ushtruesi i detyrës së guvernatorit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Bashkim Nurboja i shoqëruar nga u.d zëvendësguvernatori për Mbikëqyrje Financiare, Nexhat Kryeziu, kanë pritur në takim, ambasadorin e Turqisë në vendin tonë, Tunç Angili. Në këtë takim është diskutuar për zhvillimet e fundit…

BQK angazhohet në zgjidhjen e problemeve të gazetarëve nga Afganistani

12/05/2023
Ushtruesi i detyrës së Zëvendësguvernatorit për Mbikëqyrje Financiare, Nexhat Kryeziu ka takuar përfaqësuesit e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës dhe të Shoqatës së Bankave të Kosovës. Në këtë takim është diskutuar rreth refuzimit të disa bankave komerciale për të hapur llogari për gazetarët e Afganistanit,…

BQK-ja dhe AKK-ja takohen për çështje të konkurrencës në sektorin financiar

05/05/2023
Ushtruesi i Detyrës së Guvernatorit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Bashkim Nurboja dhe U.D, Zëvendësguvernatori për Mbikëqyrje Financiare, Nexhat Kryeziu, kanë pritur në takim Kryetaren e Autoritetit Kosovar të Konkurrencës, Neime Binaku-Isufi dhe U.D, Drejtorin e Përgjithshëm, Selajdin Beqa.Në këtë takim është diskutuar…

BQK uron Ditën Botërore të Lirisë së Shtypit

03/05/2023
Ushtruesi i Detyrës së Guvernatorit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Bashkim Nurboja, ka uruar të gjithë gazetarët në Ditën Botërore të Lirisë së Shtypit. Në urimin e tij, Nurboja ka theksuar se liria e medias dhe ajo e fjalës së lirë, janë thelbësore…

Guvernatori Nurboja: Po vazhdon të rritet numri i bizneseve me pronare gra

26/04/2023
Ushtruesi i detyrës së Guvernatorit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Bashkim Nurboja, ka thënë se kreditimi bankar vazhdon të jetë një burim shumë i rëndësishëm dhe i qëndrueshëm i financimit të sektorit privat në Kosovë, përfshirë edhe ato që udhëhiqen nga gratë. Me…

Delegacioni i lartë i BQK-së përfundon pjesëmarrjen në takimet pranverore të FMN-së dhe BB-së

18/04/2023
Delegacioni i lartë i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, i kryesuar nga U.D Guvernatori, Bashkim Nurboja dhe Nora Latifi Jashari, U.D Zëvendësguvernatore për Operacione Bankare kanë përfunduar pjesëmarrjen në takimet pranverore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore, që u mbajtën në Uashington të…

Kumtesë për shtyp – 18.04.2023

18/04/2023
Komisioni për përzgjedhje të kandidatëve për anëtarë të Bordit Drejtues të Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës (FKPK) njofton se është rishpallur konkursi për 5 anëtarë profesionalë, 1 anëtar përfaqësues të punonjësve dhe 1 anëtar përfaqësues të punëdhënësve.  Informacionet e plota për këtë konkurs mund…

Delegacioni i lartë i BQK-së merr pjesë në takimet pranverore të FMN-së dhe BB-së

13/04/2023
Një delegacion i lartë i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës i kryesuar nga U.d Guvernatori, Bashkim Nurboja dhe Nora Latifi Jashari UD Zëvendësguvernatore për Operacione Bankare po marrin pjesë në takimet pranverore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore, që po mbahen në Uashington…

Bashkëpunimi me Bankën Kombëtare të Austrisë në fushën e menaxhimit të rrezikut

13/04/2023
Në kuadër të Fazës II të Programit të Forcimit të Kapaciteteve të Bankave Qendrore në Ballkanin Perëndimor me Synim të Integrimit në Sistemin Evropian të Bankave Qendrore, në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK) ka filluar realizimi i një mase bilaterale me Bankën Kombëtare…

KUMTESË PËR SHTYP

07/04/2023
Komisioni për përzgjedhje të kandidatëve për anëtarë të Bordit Drejtues të FKPK-së, i përbërë nga Guvernatori i përkohshëm i BQK-së, z. Bashkim Nurboja (kryesues), Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, z. Hekuran Murati dhe Auditorja e Përgjithshme, znj. Vlora Spanca, sot mbajti një takim për…

Kumtesë për shtyp e Bordit të BQK-së

29/03/2023
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 29 mars 2023, mori vendimin si në vijim: Duke marrë parasysh rrethanat e krijuara si rezultat i përfundimit të mandatit të Guvernatorit të Bankës Qendrore, si dhe në mungesë të Zëvendësguvernatorëve me…

Vendimet Bordit të BQK-së më 29 mars 2023

29/03/2023
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 29 mars 2023, mori vendimin si në vijim: Duke marrë parasysh rrethanat e krijuara si rezultat i përfundimit të mandatit të Guvernatorit të Bankës Qendrore, si dhe në mungesë të Zëvendësguvernatorëve me…

Gjykata Kushtetuese hedh poshtë kërkesën e KS “Kosova e Re”

27/03/2023
Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës ka vlerësuar të papranueshëm kërkesën e shoqërisë “Fitorja” sh.p.k., për kontestimin e kushtetushmërisë së Aktgjykimit të [ARJ.nr.134/2021] të 29 dhjetorit 2021 të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës në ndërlidhje me Aktvendimin [AA.nr.998/2021] të 16 nëntorit 2021 të Gjykatës…

Guvernatori Mehmeti mbajti konferencën përmbyllëse të mandatit të tij

27/03/2023
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Fehmi Mehmeti, ka mbajtur konferencën e fundit në postin e të parit të BQK-së. Ai ka thënë se përkundër vështirësive me të cilat është ballafaquar, BQK-ja ka arritur të zbatojë objektivat e saj, duke siguruar një sistem…

Guvernatori Mehmeti takoi drejtorin ekzekutiv të FMN-së për Kosovë

24/03/2023
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Fehmi Mehmeti ka pritur në takim, Drejtorin Ekzekutiv të Fondit Monetar Ndërkombëtar për Kosovën, Daniel Palotai dhe shefin e Misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar për Kosovën, Gabriel Di Bella. Në këtë takim Guvernatori Mehmeti njoftoi z. Palotai…

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës shënon fillimin e aktiviteteve të Javës Ndërkombëtare të Parasë

20/03/2023
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës, ka hapur Javën Ndërkombëtare të Parasë, aktivitet, i cili tashmë tradicionalisht shënohet në Kosovë. Para nxënësve të Shkollës së Mesme “Sami Frashëri”, Guvernatori, Fehmi Mehmeti, ka folur rreth rolit të BQK-së në Edukimin Financiar, duke dhënë kontribut në informimin…

KONKURS – “Konkursi për ese”

20/03/2023
Titulli: “Planifikoni paratë tuaja, mbillni të ardhmen tuaj!” Banka Qendrore e Republikës së Kosovës në kuadër të edukimit financiar dhe me qëllim të shënimit të Javës Ndërkombëtare të Parasë, fton nxënësit e klasave dhjeta, njëmbëdhjeta dhe dymbëdhjeta, të shkollave të mesme të Kosovës, të marrin pjesë…

Guvernatori Mehmeti priti në takim misionin e FMN-së

13/03/2023
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Fehmi Mehmeti ka takuar përfaqësuesit e Fondit Monetar Ndërkombëtar, të udhëhequr nga shefi i Misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar për Kosovën, Gabriel Di Bella dhe Stephanie Eble, përfaqësuese e zyrës regjionale për Ballkanin Perëndimor.Në këtë takim është…

Vendimet Bordit të BQK-së më 28 shkurt 2023

01/03/2023
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 28 shkurt 2023, mori vendimet si në vijim: Vendim për miratimin e Rregullores për Raportimin e Bankave; Vendim për miratimin e Rregullores për Menaxhimin e Rrezikut të Likuiditetit; Vendim për miratimin e…

Fillon projekti i bashkëpunimit bilateral mes BQK-së dhe Bankës Qendrore të Luksemburgut me qëllim të avancimit të funksionit të menaxhimit të mjeteve

22/02/2023
Në kuadër të Fazës II të Programit të Forcimit të Kapaciteteve të Bankave Qendrore në Ballkanin Perëndimor me Synim të Integrimit në Sistemin Evropian të Bankave Qendrore, në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës filloi realizimi i një mase bilaterale me Bankën Qendrore të Luksemburgut.…

Bordi i BQK-së zgjodhi Prof. Bashkim Nurbojën për Kryetar të Bordit të BQK-së

04/02/2023
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës ka zgjedhur Bashkim Nurbojën për Kryetar të Bordit të BQK-së. Z. Nurboja është Profesor Universitar në fushën e ekonomisë, me doktoratë të përfunduar në Universitetin e Lubjanës – Fakulteti Ekonomik. Në punim të doktoratës ka trajtuar industrinë…

Vendimet e Bordit të BQK-së më 3 shkurt 2023

03/02/2023
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 3 shkurt 2023, mori vendimin si në vijim: Z. Bashkim Nurboja është zgjedhur kryetar i Bordit të Bankës Qendrore. Gjithashtu, Bordi u njoftua me Raportin mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv;

FMN vlerëson bashkëpunimin me Guvernatorin Mehmeti

02/02/2023
Fondi Monetar Ndërkombëtar ka vlerësuar lart bashkëpunimin me Guvernatorin e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Fehmi Mehmeti.Në një tekst të publikuar FMN ka përmendur asistencën teknike, përmes Rishikimit të Stabilitetit të Sektorit Financiar (Financial Sector Stability Review – FSSR.Ky institucion ka cituar Guvernatorin Mehmeti,…

Kumtesë për Shtyp

01/02/2023
Pas përfundimit të veprimeve procedurale, sot më 01.02.2023 është dërguar në Kuvendin e Kosovës dhe Qeveri, lista e kandidatëve për pozitën e Guvernatorit/es të Bankës Qendrore të Kosovës, si në vijim: Ahmet Ismaili - 35.3 pikë, Nexhat kryeziu - 34.0 pikë, Lulzim Ismajli - 33.0…

Kumtesë për Shtyp

26/01/2023
Mbështetur në Ligjin nr. 03/L-209 për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, si dhe në kriteret e përcaktuara në konkursin për plotësimin e pozitës së Guvernatorit/es të Bankës Qendrore të Kosovës, Paneli për përzgjedhjen e kandidatëve për pozitën si më sipër, ka përcaktuar listën e…

BQK zhvillon bashkëpunimin me autoritetet mbikëqyrëse të vendeve të BE-së në fushën e vlerësimeve aktuare në mbikëqyrje të sigurimeve

18/01/2023
Në kuadër të Fazës së II-të të Programit të Forcimit të Kapaciteteve të Bankave Qendrore në Ballkanin Perëndimor me Synim të Integrimit në Sistemin Evropian të Bankave Qendrore, në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës filloi realizimi i një mase bilaterale me Agjencinë Kroate të…

Guvernatori Mehmeti për Le Canton27.ch: Diaspora kosovare vitin e kaluar solli në Kosovë 3 miliardë euro, vetëm nga Zvicra mbi 600 milionë CHF

05/01/2023
Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Fehmi Mehmeti, për gazetën zvicerane në shqip Le Canton27.ch i ka dhënë një bilancë hyrjeve financiare nga diaspora shqiptare në Kosovë gjatë vitit të kaluar.  Sipas Guvernatorit kosovar mbi 3 miliardë euro diaspora shqiptare nga Zvicra dhe vendet e…