Kumtesë për shtyp

06/12/2017

Paneli për përzgjedhjen e kandidatëve për Guvernator, pas vlerësimit të integritetit, përgatitjes profesionale, shkathtësive teknike, njohurive të sistemit financiar si dhe njohurive për politika mikro dhe makro ekonomike si dhe pas vlerësimit të përformancës së treguar gjatë intervistës, ka bërë  listën përfundimtare për rekomandim  Kuvendit dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës, me kandidatët si në vijim:
 
 
1. Fehmi Mehmeti
2. Shkëndije Himaj
3. Besnik Bislimi
4. Safet Merovci