Kumtesë për shtyp

26/04/2021

Mbështetur në Ligjin nr. 03/L-209 për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës dhe mbështetur në kriteret e përcaktuara në konkursin për plotësimin e (një) pozite për anëtar joekzekutiv në Bordin e BQK-së, Paneli për përzgjedhjen e kandidatëve për pozitën si më sipër ka dërguar në Kuvendin e Kosovës dhe Qeveri, listën e kandidatëve (renditja alfabetike) si në vijim:

  1. Bashkim Nurboja,
  2. Bedri Peci,
  3. But Dedaj,
  4. Kosovare Ukshini,
  5. Mimoza Mustafa.