Kumtesë për shtyp

05/11/2020

Mbështetur në Ligjin nr. 03/L-209 për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës dhe mbështetur në kriteret e përcaktuara në konkursin për pozitën e dy anëtarëve joekzekutivë në Bordin e BQK-së, Paneli për përzgjedhjen e kandidatëve për pozitën si më sipër ka dërguar në Kuvendin e Kosovës dhe Qeveri, listën e kandidatëve (renditja alfabetike) si në vijim:

  1. Behxhet Brajshori,
  2. Driton Balaj,
  3. Edona Perjuci Uka,
  4. Imrije Zeqiri,
  5. Nora Latifi Jashari,
  6. Nuhi Ahmeti,
  7. Petrit Gashi